Återinför förnuftet i regionfullmäktige

Debatt

Sparkrav på sjukhusen, stängda vårdplatser men utökad budget för kulturen och heltidsanställd som ska vandra omkring som konstverk. Helt uppenbart har förnuftet lämnat de styrande politikerna i Västra Götalandsregionen. Regionen ska ägna sig åt kärnverksamheterna sjukvård och infrastruktur i första hand och minska utgifterna för övrig verksamhet.

Medborgerlig Samling ställer upp i regionvalet för att försöka återinföra förnuftet i styret av regionen. Socialdemokraten Gustav Möller sägs ha myntat uttrycket ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Det tycker vi är ett bra rättesnöre för hur skattemedel ska hanteras. Tyvärr verkar det snarare som om skattemedlen till varje pris ska förslösas.

I regionens senaste budget anslogs 1 500 miljoner till kulturen och vi kunde i slutet på förra året läsa att administrationen ökat med 8 procent. Inte helt förvånande planeras det ett bygge av ett regionens hus för mångmiljonbelopp. Det är en naturlig följd när byråkratin sväller att det behövs större lokaler och om ingen sätter stopp för detta, kommer administrationen att fortsätta att växa in absurdum.

Regionfullmäktige består av 149 ledamöter och trots detta stora antal, som alltid motiveras av att det är för främja demokratin, har de inte lyckas med annat än att skära ner sjukvården. Vi har sett hur små vårdcentraler läggs ner, hur vårdplatser stängs i brist på personal samtidigt som politikerna ska stärka varumärket för regionen och slösar pengar på marknadsföring som vore motiverat om regionen var ett företag.

Det är dags att skära ner på antalet politiker istället för att lägga ner vårdcentraler, stänga vårdplatser och ålägga sjukhusen sparkrav. Enligt lagstiftningen behöver regionfullmäktige inte ha mer än 101 ledamöter. Vi vill spara in på politikerna istället för på vården. Får vi väljarnas förtroende kommer vi att verka för att 48 politiker i regionfullmäktige tas bort. Utöver politikerna i regionfullmäktige finns det cirka 1 100 politiker i Västra Götalandsregionen och vi är övertygade att ett stort antal av dessa kan avvecklas.

Det behövs varken något nytt varumärke eller marknadsföring i syfte att bygga upp en bild av att Västra Götalandsregionen skulle vara Sveriges bästa arbetsgivare. Det enda sättet att bli bästa arbetsgivaren är att se till att se till att personalen trivs. Vår grundinställning är att satsa pengarna på personalen istället för på varumärken och marknadsföring.

Vi i Medborgerlig Samling vill återinföra förnuftet i regionfullmäktige och en röst på oss är en röst för färre politiker, mindre administration och mer vård.

 

Per Lindström
Ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg
Kandidat till regionfullmäktige

 

Ronnie Rexvall
2:e vice ordförande Medborgerlig Samling Väst
Kandidat till regionfullmäktige