Vi måste våga se och agera vid hedersförtryck

Debatt

I år är det 16 år sedan Fadime Sahindal sköts ihjäl av sin egen far i ”hederns namn”. I söndags hedrades Hon på Fadimegalan i konserthuset i Göteborg som skapats av föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.

Tyvärr har situationen för framförallt unga kvinnor och flickor, men också unga män och pojkar, blivit än värre idag då hedersbrotten har blivit fler och grövre.

En av Sveriges främsta experter i hedersproblematik, docent Astrid Schlytter menar på att 240 000 barn och unga lever under hedersrelaterade familjeformer.

För att stärka kunskapen och ha bra rutiner kring hedersförtryck och hedersvåld i Partille kommun så vi kan säkerställa att alla barn, elever och vuxna oberoende av bakgrund, etnicitet och religion får leva ett fritt och jämställt liv utan hedersvåld och förtryck så har vi Moderater initierat att hedersförtryck och våld ska lyftas in, som ett eget spår, inom kommunens arbete mot våld i nära relationer.

Vi har även gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa så att alla som jobbar med våra barn och elever i Partille vet hur dom skall agera inom skolan om man misstänker barnäktenskap, könsstympning, om en elev riskerar att bli bortgift eller att en elev lever under hedersförtryck och eller hedersvåld.

Vi kan aldrig tolerera att inte alla elever i våra skolor har rätt till sitt liv i frihet, att själva få välja partner, att leva jämställt i det samhälle vi byggt upp i flera generationer, där kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter.
Vi får inte svika barn och unga. Vi måste våga se, våga ingripa och veta på vad och hur vi skall agera.

Angela Fasth (M)
Marith Hesse (M)