Två verkligheter, eller?

Debatt

Partille kommun finns ur medial synvinkel i skuggan av Göteborg och lite i skymundan i landet. Och så är det i alla små kommuner över landet. Nyheter i rikstäckande media rapporteras endast då något mycket speciellt har inträffat. Lokal politik är sällan eller aldrig bevakad av Svt, SR eller GP. Varje torsdag ramlar PT in i brevlådan och den bidrar till viss del till att skuggan blir lite mindre skugga. Men i stort bevakas inte kommunen utifrån journalister som problematiserar den politik som förs. Så politiken rullar på utan att kritiska frågor ställs och besvaras.
Jag tycker detta synliggörs i de två svar som Eva Thörnqvist får på sitt öppna brev, publicerat i PT den 1/2 i år, av kommunens ledande politiker. För mig är det svårt att begripa hur samma verklighet kan beskrivas så olika.
Eva Carlsson, som representerar den politiska minoriteten, beskriver en budget, för de verksamheter Thörnkvists brev handlar om, med genomförda och pågående besparingar. Dessa besparingar genomförs utifrån att majoriteten i fullmäktige jämfört Partille kommuns kostnad med andra liknande kommuner. Jämförelsen visade att Partille har haft en onödigt dyr verksamhet. Så då beslutar kommunfullmäktige att sänka budgeten till en miniminivå.
Vad säger då Stefan Svensson, som representerar majoriteten. Jo, denne påstår att inga beslut om sänkning föreligger, att politiken istället räknat upp budgeten (vilket borde betyda att det skjutits till mer pengar), och att det dessutom förts till extra medel i sk målgruppsökning. Och dessutom har den berörda nämnden fått till sig extra anslag.
Är det så illa att någon av de två kommunalråden ljuger. Nej, det tror jag inte. Däremot väljer de att lyfta fram två olika verkligheter. Och här saknar jag den kritiskt granskande journalisten. För vad är det som är rätt? Pågår det besparingar som Eva Carlsson påstår eller är det så som Stefan Svensson säger att det har flyttat in mer pengar i den aktuella verksamheten? Hur ser siffrorna ut? ”Sådana frågor får vi aldrig svar på” som en känd speakerröst säger i ett lika känt julprogram.

Bengt Andersson