Arkivbild: BJÖRN DINAU
2015. En bild från 2015 då Porthälla Scoutkår var en del av Föreningsskolan som riktade sig till yngre nyanlända, nu handlar det om de som fyllt 18 år.

Tillfälligt bidrag att söka

Partille

Fram till den 16 mars har föreningar möjlighet att söka ett tillfälligt föreningsbidrag för insatser för ensamkommande som hunnit fylla 18 år och där kommunens ansvar har upphört.

PT ringde upp utvecklingsledare Majed Shabo på social- och arbetsförvaltningen för att få reda på mer om det tillfälliga bidraget.

Varför utlyser kommunen ett tillfälligt bidrag?

– Det var politikerna som tog beslutet i nämnden. Det är riktade medel som är en del av pengarna som kommunen fick i samband med höständringsbudgetet i november. Partille fick 2,3 miljoner kronor.

Vilka föreningar kan söka bidraget?

– Vi vill att föreningar i Partille söker, och idrottsföreningar får gärna söka också. Bara det handlar om insatser inom vårt område i social- och arbetsnämnden. Det måste helt enkelt vara riktat mot våra verksamhetsområden och den här specifika målgruppen.

Vilken typ av aktiviteter kan det handla om?

– Det beror på föreningen, tidigare har till exempel Bris och Aktiva länken tagit del av våra bidrag. Nu handlar det om att de måste göra en riktad insats för de ensamkommande inom just vårt område. Det måste inte vara något specifikt, utan det är upp till föreningarna själva att välja. Det viktiga är att det ska vara till nytta för ungdomarna.

Vad betyder föreningarna för integrationen?

–De betyder jättemycket. Den sociala biten är väldigt viktig. Det har jag själv personlig erfarenhet av. Till exempel för språket. Och när man blir lite äldre får man lära sig mer om det politiska och ekonomiska sammanhanget.

Finns det någon maxgräns för hur mycket man kan ansöka om?

– Nej, det kan vara 10 000 kronor eller 100 000 kronor. Sedan får vi se hur många ansökningar vi får in, hur fördelningen blir.

Hur gör man för att söka bidraget?

– På kommunens hemsida finns en länk till ansökningsblanketten, eller så kan man hämta en på plats i kommunhuset. Eller kontakta mig personligen via Partille kommuns kundcenter.

Ansökningstiden går ut 16 mars, när får föreningarna svar på sin ansökan?

– När ansökningstiden gått ut tas det beslut i nämnden. Så någon gång i mitten, eller slutet, av april borde det vara klart. Sedan kan man få pengarna utbetalade rätt så snabbt, säger Majed Shabo, utvecklingsledare, social- och arbetsnämnden.