Svar till Stefan Svensson (M) PT 15/2

Debatt

Du kommer med en allvarlig anklagelse, du skriver att jag gör det lätt för mig genom att föreslå skattehöjningar för att lösa problem och att jag inte tar ansvar för kommunens ekonomi. Du refererar till vad som hände under den ekonomiska krisen i Sverige för mer än 20 år sedan då Social­demokraterna tog över efter regeringen Bildt och Sverige var utan kreditvärdighet och hade en ränta på 500 procent. Många minns nog den tiden som full av oro, vårt huslån hade en ränta på 14,75!

Partille kommun har en ekonomimodell som vi står bakom. När budgeten är fastställd i demokratisk ordning så arbetar vi aktivt med nämndernas medel för att på så sätt uppfylla det vi gått till val på. Jag anser att vi är ansvarsfulla i vår politik. För oss socialdemokrater är varje skattekrona viktig och ska användas med omsorg.
Däremot har vi under många år i vårt budgetarbete påtalat att de anslag som både vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får, inte räcker för att hålla en god kvalitet i verksamheterna. Detta grundar vi främst på de faktauppgifter som vi kan se i de ”Öppna jämförelser” som finns på SKL:s hemsida, resultaten av medborgarundersökningar, brukarenkäter. Vi besöker också våra verksamheter, vi pratar både med ledare för verksamheterna samt förstås med våra invånare. Vi kan också konstatera att dessa nämnder inte har klarat av att hålla sina budgetramar under en rad av år.

Vi anser att alla våra kommuninvånare har rätt att få ta del av en god verksamhet med hög kvalitet. Det gäller för alla utifrån deras behov. Äldre och funktionsnedsatta skall självklart få en bra omsorg så att deras liv upplevs som meningsfulla. Barn och ungdomar skall ha en skola som ger alla förutsättningar för goda kunskaper och ett gott liv. Finns det inte resurser för att stödja barn i förskolan och lägre åldrar så vet vi att det oftast kommer att få konsekvenser i ett senare skede i livet.

Det är här som skillnaderna blir tydliga. En budget består både av ekonomiska mål och verksamhetsmål. För oss är det ingen principfråga att vi skall ha den lägsta skatten i Västsverige som det verkar vara för den moderatledda majoriteten. För oss är det viktiga att våra invånare får en god kvalitet på verksamheten och att alla känner att de lever ”Mitt i det goda livet”.

Eva Carlsson (S)
Kommunalråd