Svar till Eva Carlsson (S), PT 8/2

Debatt

Eva Carlsson (S) gör det lätt för sig som oppositionspolitiker genom att lova mer pengar till allt och alla och hänvisar till den socialdemokratiska budgeten. Så kan man göra när man inte behöver ta ansvar för politiken och verksamheten. Senaste, och förhoppningsvis den sista, gången som socialdemokraterna var ansvariga och ledde en majoritet i Partille, tillsammans med (V) och (MP), var mandatperioden 1995-1998. Då gjorde man stora underskott varje år, sammanlagt över hundra miljoner kronor, samtidigt som man beslutade om stora besparingar i alla verksamheter för att komma tillrätta med ekonomin. Det första som man dessutom gjorde 1995 var att höja kommunalskatten med 25 öre, samtidigt som det dåvarande socialdemokratiskt styrda Bohuslandstinget höjde skatten med 75 öre, alltså en total skattehöjning med en krona för Partilleborna. Ändå gick det som det gick!
Partille kommuns totala budget är på över 2 miljarder (två tusen miljoner) kronor för 2018. Då betyder det inget när socialdemokraterna säger att man vill lägga på ytterligare några miljoner i budgeten, om man inte klarar av att använda de övriga två tusen miljonerna på rätt sätt.
Vi moderater, tillsammans med de övriga Allianspartierna, tar långsiktigt ansvar för både ekonomi och verksamhet. Det har vi visat de senaste tjugo åren med moderatlett styre i Partille och den utveckling som skett under denna tid. Därmed inte sagt att allt är perfekt. Självklart finns det saker att förbättra och ibland blir det fel. Då handlar det om att rätta till och åtgärda så fort som möjligt. Det är alltså ett ständigt pågående arbete, med en helhetssyn och stort ansvarstagande för hela kommunens verksamhet.

Stefan Svensson (M)
Kommunstyrelsens ordförande