• ARON MIKAEL SIK
    Brottsplatsen. Gärningsmännen har använt olika typer av tändvätska för att bränna sina koppartrådar.
  • SÖREN AHLFORS
    Dumpat gods. Olika typer av kablar och slangar är slängda på platsen vid Säveån.

Storstädning efter misstänkt miljöbrott

Partille

Ett ovanligt stort fynd av bränd kopparkabel vid Säveån har fått kommunen att reagera. Den drabbade ytan är naturskyddad och nu kopplas Länsstyrelsen in i saneringsarbetet.

Brännande av kopparkabel är inget nytt i sig men den upptäckt som nu gjordes av Lars Josefsson från Naturskyddsföreningens Partillekrets är ovanligt stor i sammanhanget.

– Det är missbrukare och småkriminella som ägnar sig åt försäljning av kopparkabel. Men det här var mycket större skala än jag sett förut, jag fick en chock när jag råkade på platsen, säger Lars Josefsson.

Platsen för brännandet ligger längs med Säveån i höjd med Bellis blomster, några hundra meter söderut. Gärningsmännen har eldat precis kloss an med vattenbrynet.

– Det här är ett naturskyddat område och jag är orolig att det runnit ut gifter och farliga ämnen i vattnet. Det är alarmerande och det måste städas upp nu, säger Lars Josefsson.

Och nu har det blivit fart på kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson ser också allvarligt på händelsen. Han menar att problematiken är utbredd i hela landet och tyvärr är inte Partille förskonat mot det.

Ser allvarligt på det

– Detta är ett solklart miljöbrott och händelsen är polisanmäld, det är extra allvarligt med tanke på att platsen är naturskyddad.

Kabelbränning är inget nytt problem, är det först nu ni agerar?

– Vi agerar direkt när det kommer till vår kännedom, men i något fall har det fallit mellan stolarna på grund av personalomflyttningar på samhällsbyggnadskontoret.

Nu är Länsstyrelsen inkopplad i processen, vad ska de göra?

– De har en tillsynsroll och ska följa upp arbetet. Men vad gäller själva saneringen så har vi anlitat expertis som kan avgöra vad som är mest lämpligt i just det här fallet

Vad kan kommunen göra för att förhindra liknande händelser?

– Det är väldigt svårt att stoppa såklart. Det är en polisiär fråga, men polisen kan ju inte vara överallt. Det vi kan göra är att vara väl förberedda och komma igång med städningsarbetet, säger Stefan Svensson.

Karin Lindblad Johansson är kommunekolog och hon är också mån om att saneringen måste komma igång.

– Det finns förmodligen fler platser av det här slaget och vi behöver sanera marken så fort som möjligt för att förhindra att miljöfarliga ämnen sprids, säger hon.

Själva arbetet förväntas komma igång inom de kommande veckorna. Exakt vad som kommer göras är ännu inte bestämt och enligt Karin Lindblad Johansson bör man anta en viss försiktighet.

– Vi vet inte hur förorenad marken är, så sätter vi igång och gräver upp så kan det i värsta fall förvärra situa- tionen och frigöra farliga kemikalier i närområdet, säger hon.

Lämpliga åtgärder

Enligt Karin Lindblad Johansson får kommunen dessutom inte dumpa förorenade jordmassor hur som helst, som till exempel deponi i Öjersjö, vilket kan fördröja saneringen. Vidare måste experterna undersöka platsen och lämna förslag på lämpliga åtgärder.

– Jag har promenerat i området i över 20 år och aldrig sett något liknande. Så jag är glad att kommunstyrelsen nu tar tag i problemet, säger Lars Josefsson på Naturskyddsföreningens Partillekrets.