Stefan Svensson (M) svarar Eva Törnqvist

Debatt

Som du förstår Eva, kan jag inte kommentera enskilda fall eller personärenden på en viss förvaltning. Däremot kan jag svara angående ekonomin centralt, att vi inte beslutat om någon sänkning av budgetramen för vård- och omsorgsnämnden, utan fullmäktige har beslutat att räkna upp budgeten i vanlig ordning plus så kallad målgruppsökning. Dessutom har vård- och omsorgsnämnden fått extra anslag i budgeten de senaste åren. Efter fullmäktiges beslut är det sedan vård- och omsorgsnämnden och -förvaltningen som gör sin detaljbudget med fördelning av pengar till de olika verksamheterna.

Stefan Svensson (M)
Kommunstyrelsens ordförande