Ploga vägarna bredare

Debatt

Ploga upp vägarna bredare än idag! Körbanorna är ibland inte lagom breda med plats för mötande två bilar. En hel meter totalt kan saknas!
I möten är det nog inte bara min backspegel på förarsidan som slagit i en mötande bils vänstra sidobackspegel? Vill uppmärksamma snöröjningsanvariga samt chaufförerna på detta. Och mana bilister till att tänka på att verkligen sakta in och och kolla avståndet när man passerar.
Har nu sett ett par andra personbilar med skadade backspeglar. Större fordon har nog större problem.
Ploga på