Bild: JONNA ANDERSSON
Bill Persson

”Otroligt arrogant av förvaltningen”

Öjersjö

I början av januari skrev ett 20-tal fastighetsägare i Hultet södra ett brev till kommunen där de bestred de fakturor på gatukostnader som kommunen skickat ut. Svaret de fick – en påminnelse med hot om inkasso.

– Det är otroligt arrogant av förvaltningen. De har fortfarande inte svarat på vårt brev där vi ifrågasätter att de fakturerat 100 procent av kostnaden trots att arbetet inte är färdigt, säger Bill Persson, en av fastighetsägarna som bestridit kommunens fakturor.

Det var i måndags som boende i Hultet södra fick en betalningspåminnelse från kommunen på de fakturor som skickades ut i december. Fastighetsägarna har bestridit fakturorna eftersom de anser att det är fel av kommunen att fakturera dem 100 procent av den beräknade kostnaden då arbetet inte är färdigt.

I ett brev till kommunen krävde fastighetsägarna en förklaring till varför hela summan fakturerats, man krävde dessutom ett möte med representanter från kommunen då man vill ha en utförlig förklaring till varför gatukostnaderna har ökat så kraftigt från de kostnader som redovisades vid utställningen av planen. Någon förklaring har man inte fått och inte heller något möte.

– Vi har bara fått den här påminnelsen med hot om inkasso. Det står att om man inte betalar inom åtta dagar överlämnas ärendet till kommunens inkassobolag, säger Bill Persson som är väldigt upprörd över att kommunen inte ens besvarat deras brev.

– Det är inte så det ska gå till, det är för jävligt. Är det verkligen god samhällsservice?

Bill Persson berättar att en del av hans grannar valt att betala fakturorna trots att man tycker att kommunen gjort fel då man är rädd för dröjsmålsränta.

– Det är mycket pengar det handlar om så det är inte lätt att veta vad man ska göra, säger Bill.

Han och två andra fastighetsägare ifrågasätter förutom frågan om en hundraprocentig fakturering även kommunens beslut att fakturera dem för byggrätter där avstyckning ännu inte skett.

– Vi vet inte hur vi ska gå vidare där. Det handlar som sagt om stora summor där dröjsmålsräntan blir väldigt hög och processen drar ut på tiden. Det och eventuella rättegångskostnader om vi inte vinner är något man inte kan bära själv. Samtidigt måste ju någon göra det för att få till en förändring.