Öppet brev till Stefan Svensson och Eva Carlsson, kommunstyrelsen

Debatt

Först tack till förvaltningschef Erika Hägg för svar på min insändare den 18 januari 2018.
Eftersom verksamheten vi diskuterar är direkt avhängig de ekonomiska beslut om nedskärningar som kommunen nu gjort vänder jag mig direkt till Stefan Svensson och Eva Carlsson. Så låt oss då tala om ekonomin.

Som jag skrivit om tidigare på denna sida, och också haft ett möte med dig Stefan om, har min dotter Anna, 37 år inte längre rätt till personlig assistent vid besök i föräldrahemmet, en vana hon haft sedan hon var 6 år.
Vad händer då? Frivilliga arbetar ideellt. Så varmt tack, Kalle, Nazir, Linda, Solveig, Lars med flera som gör hembesöken möjliga! Kommuner sparar åtskilligt på alla dessa anhöriga, grannar, vänner som vårdar och stödjer närstående i vårt land. 181 miljoner kronor per år närmare bestämt.

Ja, du läste rätt 181 miljoner kronor per år. Källa: anhörigas riksförbund, Svenska Dagbladet 7 augusti 2017.
Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA vårdar och stödjer cirka 1.3 miljoner personer närstående i vårt land per år utan kostnad för samhället.

Och Partille kommun planerar att spara ytterligare på dessa grupper längst ner på samhällsstegen.
Det är att gå in på en återvändsgränd. Det finns en trend i samhällsdebatten idag, att se förskolor, skolor, äldreboenden, sjukvård, daglig verksamhet och gruppboenden enbart som kostnader.
Det är ett feltänk. Det är människor vi talar om. Dessa personer, vi kallar funktionshindrade som bor på min dotters gruppboende, är inte bara funktionshindrade – de har alla en funktion att fylla.

De gör något med oss, dessa personer. De rör vid vårt hjärta. De som inte talar alls eller har ett begränsat språk, kan göra oss närstående och personal mera lyhörda, inkännande för vad de försöker uttrycka.
Dessa personer är inte bara kostnader. De är resurser, utvecklingsmöjligheter för var och en av oss som har glädjen att komma i kontakt med dem.

Jag efterlyser ett nytt tänkande i samhället idag. Där ord som gemenskap, omtanke,solidaritet, glädje och samhörighet får en verklig innebörd och inte bara är tomma ord på kommunens hemsida.

Eva Törnqvist
mamma och god man