Bild:

Kritik mot LSS-besparingar

Partille

Anhöriga och personal slår larm om brister på LSS-boende.
– Det fungerar inte längre men ledningen verkar inte se det, säger en mamma.

Sedan två år tillbaka pågår ett förändringsarbete på avdelning funktionshinder i Partille kommun. Efter år med stora underskott var förvaltningen tvungen att göra något för att nå en ekonomi i balans och tog då ett helhetsgrepp som inneburit en rad förändringar. Förändringar som enligt anhöriga och delar av personalen på Gryningsvägens korttidshem innebär dramatiska försämringar för brukarna.

Den största förändringen har varit att man gått ifrån tidigare arbetssätt där man alltid varit en personal per brukare, så kallat en-till-en stöd, nu använder man istället ett situations- och aktivitetsanpassat arbetssätt.

– All nedskärning av personal är en försämring. Det handlar om funktionsnedsatta barn med stora behov. När man tar bort tryggheten på det här sättet är det klart att det får konsekvenser, säger en anställd.

– Bemanningen på natten är så dålig idag att vi inte tycker att det håller. Kvalitéten är inte tillräcklig för att vi ska lämna vår son nattetid, säger en mamma.

Personalomsättning

De vittnar om hög personalomsättning de senaste åren. Där man tappat kunnig personal som känner barnen väl.

– Istället har man tagit in personal som inte är utbildad. Det behöver inte betyda att de inte gör ett bra jobb men man hade ett upparbetat arbetssätt som gav trygghet och det har man tappat, säger en anställd.

– Det är inte alltid som de nya fått en ordentlig introduktion innan de ska in och jobba i verksamheten. För många av barnen är struktur och fasta rutiner väldigt viktigt, de behöver ha personal som känner dem och kan tolka dem. Då funkar det inte med nya människor hela tiden, säger en mamma.

Känner stor oro

Mamman har förtroende för personalen som jobbar på boendet men hon är orolig att de inte får rätt förutsättningar och att arbetsmiljön är alldeles för dålig.

– Jag är inte orolig att de inte gör vad de kan, utan att de inte får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det nya arbetssättet innebär i vissa fall längre arbetspass för att personalen ska få ihop sin totala arbetstid.

– Efter tolv timmar orkar man inte. Jag förstår det för jag har gjort det själv. Det är därför vi har stöd på korttidshem, säger mamman.

– När man arbetat så många timmar i sträck ökar självklart risken för att man ska begå misstag, säger en anställd.

PT skrev i november i fjol om ett fall där ett barn på Gryningsvägens korttidshem sov i ett dygn efter en överdos av ett antipsykotiskt läkemedel. I det fallet hade personalen som gav medicinen arbetat hela natten men på grund av en miss i planeringen var personalen tvungen att ta ansvar för två av brukarna på morgonen.

Inom verksamheten arbetar man med genom­förandeplaner där man lägger upp behov för brukarna och hur man ska arbeta för att uppfylla behoven, men detta fungerar i dag dåligt.

– Tidigare kunde man tillgodose önskemål från anhöriga gällande allt från uteaktiviteter till extra träning på något specifikt. Men det går inte i dag, säger en anställd.

Ser bra ut på pappret

– Planerna finns och allt ser väldigt bra ut på papper men jag upplever inte att man når upp till det som planen säger och det finns inte heller tid för personalen att följa upp arbetet och skriva rapporter, säger en mamma.

Eva Törnqvists dotter bor på ett gruppboende i Partille och även hon är kritisk till de förändringar som förvaltningen gjort för att nå en ekonomi i balans.

– Vi skriver myter och sagor i de här planeringarna för det genomförs inte. Personalen hinner inte skriva av­vikelserapporter, vilket ger en skev bild. Politikerna tror att det fungerar bra, men det gör det inte, säger hon.

För att driva dessa frågor har anhöriga startat en aktionsgrupp som hon kallar För en värdig omsorg.

– Vi är anhöriga som träffas och diskuterar vad vi kan göra för att förbättra situationen för denna utsatta grupp som inte själva kan höja sina röster. Lösningen är inte att vi skäller på chefer på olika nivåer. Lösningen är att belysa detta och kräva nya mer verklighetsanpassade politiska beslut, säger hon.