Eva Carlsson (S) svarar Eva Törnqvist

Debatt

Hej Eva.
Rätten för alla invånare i Partille är att få leva ett gott liv i Partille. Detta vill jag påstå att ditt öppna brev till mig och Stefan Svensson handlar om. Det är en viktig fråga som för mig definierar ett gott samhälle.
Historiskt har det funnits en gemensam syn i Partille på att de som bor på kommunens boenden skall ha en god livskvalitet. Detta var viktigt och fick kosta ansåg man då.

Nu sker det kraftiga besparingar på boendena i Partille och du lyfter de konsekvenser som det får för era barn.
Vad är då bakgrunden till denna värdeförändring? Jo, när de borgerliga partierna i Partille jämförde boendekostnaderna i olika liknande kommuner så ansåg de att Partille stack ut och besparingarna påbörjades. Detta är inte något som vi Socialdemokrater står bakom eller tycker är bra!

Vi vet att man nu ligger precis på den kostnad som lagen föreskriver, men hur mår de boende? Hur har besparingarna påverkat kvalitén? Vi Socialdemokrater anser att besparingen varit orimlig. Därför har vi i våra budgetförslag i många år haft en budget för vård och omsorgsnämnden som ligger cirka tio till tolv miljoner över det som de borgerliga partierna föreslagit. Dessa har varit riktade till äldrevård och funktionhinder. Vi anser också att det behövs fler människor i vården och på våra boenden. Vårt budgetförslag har dock aldrig gått igenom.

När budgeten väl är beslutad i kommunfullmäktige så är det den nämnderna har att rätta sig efter, och då försöker vi vara med och påverka så att dessa pengar används på ett så klokt sätt som möjligt i nämnderna.

Vi tycker att det är viktigt att alla personer som bor i våra boenden skall ha rätt till ett gott liv utifrån deras förutsättningar och behov. Det är också en självklar rätt att ni som föräldrar skall känna er trygga.

Men det är som du skriver, att i det borgerliga Partille så är det viktigare med en låg kommunalskatt än att se till att alla våra invånare skall få ta del av ”Det goda livet”. För oss Socialdemokrater är det självklart att alla ska ha en möjlighet till ett gott liv.

Eva Carlsson
Socialdemokraterna i Partille