1,4 miljoner delas ut i partistöd

Partille

1 392 300 kronor. Så mycket får fullmäktiges åtta partier dela på när årets kommunala partistöd delas ut.

Det totala partistödet i Partille består av 60 procent av basbeloppet gällande året före budgetår gånger antal ledamöter i fullmäktige (51 ledamöter). För 2018 blir det totala stödet 1 392 300 kronor. Grundstödet som utgör 30 procent av den summan delas lika mellan samtliga åtta partier.

Grundstödet i år uppgår till 417 690 kronor vilket innebär drygt 52 000 kronor per parti. Resterande 70 procent av partistödet fördelas ut på resterande 43 mandat. Stödet per mandat uppgår i år till 22 665 kronor. För att få ta del av partistödet måste partierna årligen lämna in en skriftlig redovisning till kommunkontoret över användning av partistödet. Detta har samtliga partier gjort och kommunstyrelsen föreslår därför en fördelning enligt tabellen nedan till kommunfullmäktige.

Skärmklipp