Sverigedemokraterna och kyrkan

Debatt Svar till: ”Kyrkan ska hålla sig borta från politiken”, PT 4/1.

Sverigedemokraterna Björn Wolf och Timothy Tréville förfasar sig i en insändare över att kyrkan visar sitt stöd för afganska ungdomar. Bakgrunden till detta är att SD, dess medlemmar och sympatisörer, inte står bakom FN:s deklaration om alla människors lika värde. SD:s människo­syn formuleras i deras partiprogram i kapitel 2, sidan 8. Där står följande beklämmande nonsens att läsa under rubriken ”Sverigedemokraterna och människan”:

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.” Utläggningen i SD:s program om en mänsklig essens som är direktkopplad till våra gener saknar allt vetenskapligt stöd. Det är ett skamligt, fördomsfullt och lögnaktigt sätt att försöka dela in mänskligheten i vi och dom utifrån påstådda biologiska skillnader och hänvisa till en politisk ideologi.

”Att visa empati, vara solidarisk och vara kristet medmänsklig med världens lidande människor är positivt. Där kan Svenska kyrkan göra en välbehövlig insats.” Med dessa ord avslutar Björn Wolf och Timothy Tréville sin insändare kring Svenska kyrkan och organisationens ställningstagande för de ensamkommande barnen. Jo, Björn och Timothy, så här är det. Ni sitter i kyrkofullmäktige på SD-mandat, och utifrån ert partiprogram, och mot bakgrund av det ni formulerat i er insändare, ställer ni inte upp på FN:s deklaration om alla människors lika värde. Men svenska kyrkans grundbult, det kristna budskapet, är det rimligt att ni fundera över en stund . Därför att kyrkans budskap är att om någon fryser ska du klä honom. Om någon är hungrig ska du ge honom mat.Om någon är rädd ska du trösta och ge honom en plats där han kan vara trygg. Vem denne än är och varifrån denne än kommer! Det är just så enkelt och just så svårt. Den andre är en främling liksom du.

Bengt Andersson

gillaptpafacebook