Svar till ”Ovärdigt krav på storstädning på äldreboende”

Debatt

Jag beklagar din negativa upplevelse av äldreomsorgen i samband med din pappas bortgång. Jag vill dock klargöra vad som gäller när en hyresgäst på något av våra äldreboenden avlider eller flyttar. När en lägenhet på ett äldreboende sägs upp är det, precis som för andra hyreslägenheter, hyresgästen eller dennes anhöriga som ansvarar för flyttstädningen. Den här informationen lämnar vi till hyresgästen i samband med inflyttning. En uppsagd lägenhet kan disponeras till den sista i månaden efter uppsägningen, alltså i minst fyra veckor. Det är således inget krav att flyttstädningen sker dagarna efter en närståendes bortgång, utan anhöriga väljer själva tidpunkt för det inom den angivna tiden. I de fall anhöriga vill slippa betala en extra månadshyra och påskynda flytten från lägenheten gör vi alltid vårt bästa för att så snabbt som möjligt hitta en ny hyresgäst som tar över hyreskostnaden. Den löpande städningen av lägenheterna sköts av äldreboendets personal genom veckostädning hos varje hyresgäst. Jag ber om ursäkt för att du har upplevt att det inte har utförts tillfredsställande och vi kommer att se över våra rutiner för vad som gäller kring till exempel storstädning.
Vad gäller din kontakt med tidigare äldreomsorgschef där dina synpunkter inte följdes upp på lång tid kan jag tyvärr inte svara på orsaken till detta men håller med dig om att vi måste vara snabbare i våra svar. Jag lovar att jag ska göra mitt yttersta för att alla konkreta synpunkter på äldreomsorgen som jag får till mig ska blir utredda och besvarade inom rimlig tid. Kommunen har tydliga riktlinjer för hur synpunkter och klagomål på våra verksamheter ska hanteras. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller brev och få din synpunkt registrerad och besvarad. Men allra enklast använder du vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan som finns på kommunens webbplats, www.partille.se/synpunkter
Gunilla Lundgren
Äldreomsorgschef