Arkivbild: Bosse Åström
Arkivbild: Bosse Åström

Ökat tryck efter mässlingsutbrott

PartilleNärhälsan i Partille har tagit emot många samtal på grund av mässlingsutbrottet som började den 10 december. Vårdcentralen har avsatt extra tid för vaccinationer men hänvisar allmänna frågor om mässlingen till 1177.

– Vi märker av ett ökat tryck i telefonen. Många undrar om de är vaccinerade eller om de behöver vaccinera sig, säger Christian Sivander, vårdcentralschef på Närhälsan Partille.

Utbrottet av mässling som började den 10 december pågår fortfarande. Antalet personer som insjuknat i det aktuella utbrottet växer och är nu uppe i 22 fall. Personer med misstänkt mässling uppmanas att kontakta 1177 innan de söker vård.

Personer som misstänker att de själva eller någon anhörig har blivit smittad ska inte söka vård direkt på vårdcentral, jourmottagning eller sjukhusens akutmottagningar. Istället ska man ringa 1177 för bedömning och råd om var du ska vända dig.

– När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i reception, väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum, säger Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

På Närhälsan i Partille har man inte tagit emot några samtal från patienter som misstänker att de blivit smittade. Men många undrar över sina vaccinationer.

– Har man inte själv koll på sina vaccinationer så är det regionarkivet som har gamla journaler, säger Christian Sivander.

Journaler från barna­vårdscentralen (BVC) brukar följa med upp till grundskolan och sedan stanna i den skola man sist gick i under en viss tidsperiod. I veckan gick Partille kommun ut med information på sin hemsida om att journalerna eventuellt kan finnas sparade i kommun- eller länsarkivet men detta förutsatt att du gick i grundskola i Partille kommun. Vill man ta reda på det är man välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

På Närhälsan i Partille har man avsatt extra tid för vaccinationer med anledning av det pågående utbrottet.

– Den som är listad hos oss kan vaccinera sig här. Då beställer man tid via telefon, precis som vanligt, säger Christian Sivander.

gillaptpafacebook