• Arkivbild: BJÖRN DINAU
    Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare, Partille kommun.
  • Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare Partille kommun.

Många inblandade i stödarbetet efter olyckan

PartilleNär en händelse av den här digniteten inträffar är det många personer som involveras på olika sätt, särskilt inom kommunen.

PT kontaktade Henrik ­Gustafsson som är säkerhetssamordnare på Partille kommun för att få vera mer om arbetet som inte alltid syns utåt.

Kan du berätta hur kommunen agerade vid denna tragiska olycka?

– Jag blev tidigt inkopplad, genom både polisen och verksamhetschefen Leif Engdahl fick jag en relativt tydlig lägesbild. Det skedde utanför verksamhetstid och inte på förskoleområdet. Därefter samverkade jag med Leif, vi kom fram till att stödkuratorer skulle vara på plats på fredag morgon och möta både personal samt barn och vårdtagare på förskolan för att fånga upp reaktioner och sorgeuttryck. Det fanns initialt en önskan om att upprätta en kontakt med svenska kyrkan så jag kontaktade kyrkoherde Lars Hjort och informerade om händelsen och gav alla kontaktuppgifter till respektive aktör. Det visade sig att det inte fanns något behov av extra stöd från kyrkan. Familj och anhöriga togs om hand av sjukvårdens ordinarie stödresurser. Jag kontaktade även Marie Gumabon, kommunikationschef, så hon skulle veta kommunens vidtagna åtgärder och lägesbilden av händelsen. Verksamhetschef Leif Engdahl följde upp på plats både under fredagen och måndag. I övrigt vidtogs inga mer åtgärder av mig, utan händelsens efterreaktioner hanterades inom utbildningsförvaltningen.

gillaptpafacebook