Kyrkan och politiken – två SD-självmål

Debatt Svar till: ”Kyrkan ska hålla sig borta från politiken”, PT 4/1.

”Kyrkan ska hålla sig borta från politiken” skriver två nyvalda SD-ledamöter i Partille pastorats fullmäktige. Ledamöterna ifrågasätter att kyrkornas präster och frikyrkornas pastorer ställer frågan till kommunens ledare om hur de tänker stödja kommuninvånare, som ställer upp för ensamkommande ungdomar, med medel som är öronmärkta till denna grupp. Detta är tydligen att kyrkan blandar sig i politiken. Ledamöterna själva har inte förstått att de just som ledamöter också representerar Svenska kyrkan i Partille. Men har man propagandistisk SD-politik, så går det tydligen bra att framföra ett politiskt budskap som kyrkans förtroendevalda. Självmål nummer ett.

SD-ledamöterna menar vidare ”att visa empati, vara solidarisk och vara kristet medmänsklig med världens lidande människor är positivt. Där kan Svenska kyrkan göra en välbehövlig insats”. Jag kunde inte uttryckt det bättre själv. Men det är väl just det vi gör – visar empati, solidaritet och medmänsklighet när vi utmanar våra styrande i frågan om ensamkommande. Eller finns de lidande någon annanstans? Har de annat etniskt ursprung? Självmål nummer två

Kära SD-ledamöter och andra partipolitiker: välkomna att arbeta i kyrkan utifrån Bibelns budskap om kärlek, rättvisa, försoning och barmhärtighet, men lämna partipolitiken och er ideologi utanför. Den hör inte hemma i kyrkan, var sig i Svenska kyrkan eller i våra övriga kyrkor i kommunen. Däremot hör Jesu ord: ” allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig”, hemma både i samhället och politiken.
Sen hoppas vi självklart på svar från dem som anförtrotts den politiska makten i Partille kommun.

Lars Hjort
kyrkoherde i Svenska kyrkan och ordförande i Partille ekumeniska råd

gillaptpafacebook