Ingemar Brink
Foto: Björn Dinau
Ingemar Brink Foto: Björn Dinau

Krönikan: ”Ammunition, ekrar och is…”

KRÖNIKANÖjersjö glänta. Körsbärslunden. Tallbacken. Förföriska namn på nya bostadsområden i Öjersjö. Fantasin slirar iväg hos byggarna och marknadsförarna till lustiga nivåer. Visst vore det troligare om namn skapades som har rötter i bygden och området.

Bostadsrättsföreningen längs Isfabriksvägen och Stora Hålsjöns strand hette först Björkviken. Småtrevligt men anonymt. Var är björkarna?
– Dyvika är var vi kallade den viken för, skrockar en ortsbo som hållit till här långt före oss nybyggare.

Just det namnet kanske inte kändes så lockande för byggaren. Nu har vi som bor här justerat bostadsrättsföreningens intetsägande namn Björkviken till det mer spännande och historiskt anknutna Isfabriken.

Jo, här har det funnits en isfabrik. Fram till 1979 tillverkades is här. Sedan förföll byggnaderna. Fladdermöss flyttade in. Ruggiga scener för kriminalfilmer spelades in här. Först en bra bit in på 2000-talet revs fabriken för att lämna plats åt nya bostäder. Före fabriken togs is upp ur Stora Hålsjön vintertid och lagrades i stora islador för att sedan användas året om. Även vid Hultet tog upp is, ur Lilla Hålsjön. Men där blev ingen fabrik.

Vem behövde så mycket is? Före kylskåpens tid användes is för att kyla. Fisket var också storförbrukare av fruset vatten.

Öjersjös industrihistoria öppnar för fler intressanta namn för bostadsområden. Vad sägs om Hundkexet? På 20-talet tillverkades bakad hundmat i Öjersjö.

Ammunitionsfabriken är också en möjlighet, för byggare i Storegården. Eller kanske Patronen? Den tekniskt mycket begåvade Emil Johansson drev där tillverkning av jakt­ammunition från 1901. Gamla hylsor försågs med ny tändhatt, nytt krut och ny projektil.

Hjulekern kan användas för nytt område vid Hultet Nedergården. Där tillverkades nämligen hjulekrar av trä för bryggeriet Lyckholms ölvagnar. Öjersjös korta inhopp i den nu så blomstrande fordonsindustrin.

Mastringen är ett annat alternativ, också det för Storegården. I krigsåren kom seglen åter till heders i fiskeflottan. Ernst Pettersson i Storegården tillverkade så många mastringar han hann. Ett specialiserat handverk som krävde stort kunnande och handlag.

  • Ingemar Brink
gillaptpafacebook