Konsumenthjälp på biblioteket

Partille

Under våren kommer Göteborgs stads konsument- och medborgarservice att vid sju tillfällen finnas behjälpliga på Partille bibliotek. Experterna kommer då att svara på frågor om återköp, returrätt, distanshandel och mycket annat.

Exempel på saker de kan tipsa besökarna om:

l Före ett köp, till exempel vad du ska tänka på in-nan du anlitar en hantverkare eller ska köpa en vara.

l Om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt.

l Om hur du på bästa sätt reklamerar till säljaren.

l Om hur du går vidare om du inte kommer överens med den du har köpt en vara eller tjänst av. Till exempel genom att anmäla ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden.

Björn Dinau