Jag vill att du som medborgare ska ha mer att säga till om!

Debatt

Mina barn har förmånen att få växa upp i Partille. En kommun med närhet till allt och trygghet mellan människor. En kommun vars ledord är att här finns det utrymme för individualitet. Våra samhällen med ett starkt föreningsliv och engagerade företagare skapar gemenskap inte bara på arbetsplatserna utan också på fritiden.
Som 34 åring blev jag medlem i Centerpartiet och nu 2018 kandiderar jag till en plats i kommunfullmäktige. Jag är stolt över att ha fått förtroendet att företräda andra och jag är också stolt över den gröna och närodlade politiken som Centerpartiet kommer att gå till val på.
Partille är en bra kommun. Självklart finns det saker som kan förbättras och utvecklas, men vi får aldrig glömma bort att kommunen som organisation gör ett fantastiskt jobb.
Men som relativt nyinflyttad i Partille ser jag att ett område där vi har stor utvecklingspotential är inflytandet och delaktigheten ifrån våra invånare. Jag tror att många vill vara delaktiga i utvecklingen av vår kommun och det är vår uppgift som politiker och tjänstemän i kommunen att hitta former för hur det ska gå till. Vi i Centerpartiet vill att besluten ska fattas så nära individen som möjligt.
Partille kommun ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna. Som nyinflyttad ska det vara lätt att komma in i föreningslivets gemenskap och lätt för nya företagare att komma in i nätverken. Det handlar om kontakt, öppenhet, omsorg och vänlighet. Människor som samverkar och inspirerar varandra är en grogrund för att tänka nytt. Genom modet att tänka nytt kan vi hitta lösningar för att bättre tillgodose medborgarnas behov, oavsett om det handlar om nya funktioner, problemlösning eller annan service och utveckling. Centerpartiet i Partille tror på öppenhet och delaktighet. Delar du våra tankar om hur vi tillsammans utvecklar Partille kommun är du varmt välkommen som medlem!
Turan Aliyev
Medlem i Centerpartiet i Partille