Inget övergångsställe på torget

DebattPartille kommun har inga planer på, att ersätta det borttagna övergångsstället på torget.
Nu ska kunder till bland annat Willys och liknande, korsa vägen i högfrekvent tid, med livet som insats. Anledningen är enligt kommunen, ”Övergångsställen är överrepresenterade när det gäller trafikolyckor vilket i sin tur innebär att gående och bilister ska söka ögonkontakt och göra upp om vem som kör eller går först”.

Om nu olyckstalen är höga, lär dom inte minska utan övergångsställen. Rödljus är snarare en bättre ide. Nu gäller alltså ”störst går först” vilket inte blir bra för oss köpare som inte är bilburna.
Billös

gillaptpafacebook