Bild: BJÖRN DINAU
BESVARADE INTE LARMET. När den döv-blinde brukaren larmade lämnade nattpersonalen utan att ha kommit in i lägenheten och stämt av att brukaren var okej. Förvaltningen anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.
Bild: BJÖRN DINAU
BESVARADE INTE LARMET. När den döv-blinde brukaren larmade lämnade nattpersonalen utan att ha kommit in i lägenheten och stämt av att brukaren var okej. Förvaltningen anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Ingen kom när döv-blind larmade

PartilleNär en döv-blind person i Partille larmade kvitterade kommunens nattpatrull ärendet utan att ta sig in till personen. Förvaltningen ser allvarligt på händelsen och har därför gjort en lex Sarah-anmälan.

– Vi är så klart ledsna för det som inträffat och ser över våra rutiner för att det inte ska hända igen, säger Lisa Sjöström, enhetschef på vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för funktionshinder.

Det var i oktober 2017 som den döv-blinde brukaren larmade på personal vid 06.45 på morgonen. Mellan klockan 22.00 och 07.00 är det kommunens nattpatrull som utför planerade insatser och svarar på larm. Nattpatrullen, som är bemannad med två personer per natt, åkte till brukaren men kunde inte ta sig in och vidta åtgärder för att säkerställa brukarens säkerhet.

– De har varit där men kom inte in på grund av att personen låg framför dörren. Dörren stod på glänt så de fick kontakt men lämnade utan att ta sig in, säger Lisa Sjöström.

Förvaltningen ser extra allvarligt på det som inträffat eftersom brukaren är döv-blind, vilket kan medföra extra stor känsla av otrygghet i och med att hen inte kan höra att personal kommit in. Brukaren är dessutom instabil i sitt blodsocker vilket kan leda till allvarliga fysiska konsekvenser om hen inte får hjälp i tid.

Kom strax efter

– Den ordinarie personliga assistenten kom strax efter att nattpatrullen lämnade men det har funnits brister i tillsynen och i arbetsrutinerna. Därför har vi sett över vår rutin för hur man agerar om man inte kommer in till en brukare och vidtagit åtgärder, säger Lisa Sjöström.

Förvaltningen har vidtagit disciplinära åtgärder mot de berörda personliga assistenterna. Man har haft en dialog med samtlig personal om allvaret i situationen och förtydligat ansvaret i rollen som personlig assistent samt vilket ansvar assistenterna har i olika situationer.

– Under våren kommer vi även utbilda personalen som arbetar i nattpatrullen i teckenspråk, säger Lisa Sjöström.

Rollen som assistent

Dessutom är två utbildningstillfällen bokade med metodutvecklare angående rollen som personlig assistent och det pågår även ett utvecklingsarbete tillsammans med metodutvecklare i syfte att fördjupa kunskapen om rollen som personlig assistent.

gillaptpafacebook