Bild: JONNA ANDERSSON
Bestrider fakturor. Här är brevet som fastighetsägarna i Hultet Södra skickat till samhällsbyggnadskontoret med anledning av de fakturor som kommunen skickade ut i december.

”Fel att fakturera hela kostnaden nu”

Öjersjö

Ett 20-tal fastighetsägare i Hultet Södra har valt att bestrida fakturor som kommunen skickat till dem gällande gatukostnader. De boende anser att det är fel av kommunen att fakturera dem 100 procent av den beräknade kostnaden då arbetet är långt ifrån färdigt.

– Vi förväntar oss att kommunen skickar ut nya fakturor där de debiterar 75 procent av den beräknade kostnaden och att resterande 25 procent faktureras när allt är klart, säger Bill Persson som är en av de boende som nu bestrider kommunens fakturor.

Den första januari skickade fastighetsägarna i Hultet Södra ett brev till kommunen där de bestrider de fakturor som kommunen skickat ut gällande gatukostnader. Enligt brevet har de boende vid ett möte i september 2015 fått information om att betalningen skall ske i två steg. ”Enligt det informationsmöte 2015-09-10 som hölls av bland andra Sören Lund, Jan-Olof Schröder och Denis Nähring, ska 75 procent av den för oss mest fördelaktiga av beräknad- och faktiska kostnaden för gator erläggas efter avslutad entreprenad. Resterande 25 procent ska faktureras när kantsten och slutlig beläggning av asfalt är klart. Detta har även varit kommunens praxis för andra gatukostnadsuttag”, skriver man i brevet.

Vill ha förklaring

Fakturorna som skickades ut i december är på 100 procent av den beräknade kostnaden, något som fastighetsägarna nu ifrågasätter.

– Vi vill få en förklaring till varför kommunens praxis inte gäller för oss. Men vi har inte hört ett ord sen vi skickade brevet, säger Bill Persson och fortsätter:

– Kommunen är ungefär som Gud, det finns ingen att prata med.

Jörgen Hermansson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, var själv inte med på det informationsmöte som de boende hänvisar till i sitt brev men säger att gatukostnadsuttag inte alltid sker i två steg.

– Bakgrunden till den modellen är att det kan gå väldigt lång tid mellan att det är farbart och att det är lönt att göra det sista. Ibland är det bara dumt att färdigställa vägen om det kommer att fortsätta gå mycket tung trafik där på grund av pågående byggen. Här är väl bedömningen att tillräckligt mycket är färdigställt för att fakturera hela summan, säger han.

Begärt ett möte

Förutom att man bestrider de fakturor som kommunen skickat ut begär fastighetsägarna även ett möte med representanter från kommunen.

– Vi vill ha en utförlig förklaring till varför gatukostnaderna har ökat så kraftigt från de kostnader som redovisades vid utställningen av planen. Det som beräknades kosta åtta miljoner har kostat elva. Kommunen står för den överskjutande delen men vi vill veta vad pengarna gått till, säger Bill Persson.