Bild: PRIVAT
BREDDAD. Här ser man slutet av det som nu är en väg breddad med makadam. Uppe till vänster där vägen tar slut sitter rensningsgallret vid Finngösabäcken.

Breddad väg i Finngösa anmäld

Partille

Nu har Partillekretsen av Svenska Naturskyddsföreningen anmält Partille kommun rörande en möjlig förseelse mot miljöbalken då de byggt ut och breddat en väg alldeles invid Finngösabäcken.

Finngösabäcken i Sävedalen är till stora delar kulverterad, endast tre kortare passager är fortfarande en levande del i ett ekologiskt sammanhang. Naturskyddsföreningen anser att vattenflödet i de öppna delarna är ekologiskt helt avgörande för värdet av bäcken och det är i den första av dessa tre delar som föreningen menar att förseelsen mot strandskyddsförordningen kan ha skett.

– Vi har upplevt att det upprepade gånger har gjorts åtgärder på Finngösa och nu är vi inte säkra på om kommunen gått över gränsen för vad miljöbalken tillåter. Det är därför vi gjort anmälan till länsstyrelsen, säger Lars-Erik Jevås, ordförande, Partillekretsen, Svenska Naturskyddsföreningen.

”Återställt vägen”

I sin anmälan beskriver föreningen sin syn på vad kommunen har gjort, samt hur det har påverkat naturen kring Finngösabäcken. Det strandavsnitt som de syftar på når man genom att välja stigen in mot Finngösa från Östra Bäckevägen 37. Denna led har i många, många år använts av kommunen i samband med tillsyn av det rensningsgaller som finns där det första icke kulverterade bäckavsnittet börjar. Just stigen ner till rensningsgallret är där föreningen tycker att kommunen nu kanske har gått för långt.

Partille kommuns tekniske chef Per Söderquist svarar till PT att det rör sig om underhåll av vägen.

– Det rör sig inte om någon breddning. Naturen har långsamt växt in och tagit utrymme. Och det hade börjat växa gräs och blivit för mjukt så nu har vi återställt vägen som den var innan, säger Per Söderquist.

För ett drygt år sedan breddade kommunen arbetsfordonsleden och avverkade då samtidigt ett stort antal sälgar, kommunen motiverade då det hela med att lastbilar måste kunna backa ner till gallret utan att riskera backspeglarna. Och i samband med ovädret den 15 september i höstas täpptes reningsgallret till. Då skriver föreningen i sin anmälan att leden ”…förvandlades från en vandringsled till en regelrätt väg… enklare dikning gjordes… och åtgärderna avslutades med att flera lastbilslass med makadam tillfördes”. Nu är vägen 4-6 meter bred. Föreningen bedömer det som att ett ekologiskt rikt naturavsnitt har ”sargats på ett på längre sikt irreparabelt sätt”.

Ökad försiktighet

– Vi vill att denna anmälan ska leda till att kommunen ökar sin försiktighet när de gör ingrepp i naturen. I det här fallet är det extra konstigt, reningsgallret har funnits i väldigt många år utan att leden behövts breddas något, säger Lars-Erik Jevås.

Partille kommuns tekniske chef Per Söderquist påpekar igen att det rör sig om underhållsarbete och att det var väldigt länge sedan det senast gjordes.

– Det har dröjt så länge att det blir väldigt tydligt den här gången. Vi har skrapat ur diken, så det blir som innan.

Per Söderquist berättar ett de även fyllt på med nytt grus för att det ska fungera som väg och han anser inte att kommunen har gjort något ingrepp i naturen, utan att det handlar om underhåll.

– Vi försöker balansera naturens och samhällets behov när vi arbetar i sådana här områden, säger han.

Naturskyddsföreningen bestämde sig för att göra en anmälan i november och den var färdigskriven den 30 december. Nu vill de uppmärksamma det som kommunen gjort och se om det bryter mot miljöbalkens regler, i första hand gällande de lagstadgade strandskyddsbestämmelserna.

– Vi har kämpat länge, särskilt om ekoparken genom Finngösa. Vi vill få detta till en valfråga, säger Lars-Erik Jevås.