Bra att popplarna tas ned!

Debatt

Jag tycker det är bra att ni tar ner popplarna i Oxledsravinen! Ju större dom blir desto lättare bryts dom av och ramlar ner – inget jag vill ha i huvudet precis! Såna träd planteras där man vill ha snabb växt och grönska för att bytas ut mot mer tåliga (säkrare) träd. Det finns en stor risk när man sågar ner stora träd, så all heder åt alla er som ger oss en säkrare omgivning.

Rannug