Bild: JONNA ANDERSSON

Boende i Hultet bestrider fakturor från kommunen

Öjersjö

De omstridda vägavgifterna i Öjersjö är på tapeten igen. Tre fastighetsägare i Hultet södra bestrider kommunens beslut att fakturera dem för byggrätter där avstyckning ännu inte skett.

– Jag har bara en tomt och jag vill bara ha en tomt, men ändå ska jag betala för fyra, säger Bill Persson som är en av tre fastighetsägare i området Hultet Södra som anser att kommunen fakturerat dem felaktigt.

Gatukostnaderna i Hultet är en komplicerad historia som har pågått under lång tid och som Partille Tidning skrivit om ett flertal gånger. Det handlar om kommunens projekt att bygga nya bostäder i området och hur kostnader för nya gator ska fördelas.

Partille Tidning har tidigare skrivit om Lars-Erik Jevås och Christina Nilsson i Hultet Norra som begärde återbetalning av de gatukostnader de fakturerats. Mark- och miljödomstolen ansåg att Partille kommuns fakturering utgjorde en oproportionerlig inskränkning av äganderätten eftersom man tagit betalt för gatorna innan det fanns en faktisk nytta av dem. Men domstolen kunde inte flytta fram betalningstidpunkten inom ramen för domstolsprocessen.

Vill inte stycka av

Mark- och miljööverdomstolen tog upp fallet till prövning men kom fram till samma slutsats. I oktober 2017 beslutade Hösta domstolen att inte bevilja prövningstillstånd och därför har den tidigare domen nu vunnit laga kraft.

Med stöd av Mark- och miljödomstolens dom försöker nu Bill Persson och två av hans grannar att få kommunen att ändra sitt ställningstagande.

– Jag har fakturerats över 790 000 kronor eftersom detaljplanen tillåter fyra möjliga fastigheter på min tomt. Men jag är inte intresserad av att stycka av min tomt, och har aldrig varit, förklarar Bill.

”Inte acceptabelt”

Han och grannarna anser att kommunen inte kan fakturera dem för gatukostnader för de byggrätter där avstyckning ännu inte skett och bygglov inte beviljats. Och de får stöd av advokaten Sebastian Scheiman, som tidigare arbetat för Centrum för rättvisa som bland annat drivit frågan om vägavgifterna i Hultet Norra.

– Det är inte acceptabelt att man beter sig så här mot kommuninvånarna enligt mig, säger han.

Precis som grannarna i Hultet Södra hänvisar han till Mark- och miljödomstolens dom.

– Domstolen kom fram till att kommunens fakturering utgjorde en oproportionerlig inskränkning av äganderätten men ändå lyssnar inte Partille kommun.

Han säger att även om kommunen får göra så här så måste man inte göra det.

– Partille kommun är långt ifrån ensamma att göra så här men är ett av de värsta exemplen. Om det här står sig är det ekonomsikt livsfarligt för fastighetsägare att bo i Partille. En sådan tillämpning av gatukostnader kan slå hål på vilken privatekonomi som helst.

Ska titta på det

Bill Persson och hans grannar är redo att driva frågan mot kommunen i domstol. De har beslutat att inte betala de fakturor som kommunen skickat ut vilket innebär att bollen ligger hos kommunen.

– Vi får titta på det som de refererar till och se om vi gör samma bedömning och jag har bett våra jurister att göra det, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Jörgen Hermansson.

Ni har inte tittat på den här frågan efter Mark- och miljödomstolens dom?

– Vi har inte haft anledning att ompröva vår modell eftersom vi vann det målet. Juridiskt var det inte det som prövades i det fallet så jag vet inte hur den bedömningen ska värderas. Därför vill jag inte uttala mig innan juristerna tittat på det.