(V)i vill ha en mer jämlik skola

DebattKommentar till referatet från kommunfullmäktige i Partille Tidning den 30/11.

Vi i Vänsterpartiet är medvetna om att barn har olika uppväxtvillkor. En del har föräldrar som kan hjälpa dem med skolarbetet medan andra har det inte. Därför anser vi att alla elever ska ges möjlighet att klara av sina studierna inom ramen för skoldagen med professionell hjälp från lärare och specialpedagoger. Skulle du acceptera att din chef sa åt dig att ta med dig arbetet hem och göra det på din fritid? Troligen inte men det får skolelever göra varje vecka när lärare lägger över ansvaret på eleverna och deras föräldrar. Vänsterpartiet anser att barn och ungas fritid ska värnas så att de kan ägna sig åt att vara aktiva i förenings- och kulturlivet, ha tid för kamratrelationer och återhämtning.

På senaste kommunfullmäktige hotade en Alliansföreträdare att ta mig örat för att jag pekade på de ojämlika villkoren i skolan för de elever som inte har föräldrar som kan hjälpa och stötta dem med skolarbetet i hemmet. Jag tycker inte det är speciellt kontroversiellt. Både skolverket och PISA-kommissionen har slagit fast i sin rapporter att den ökande ojämlikheten är en av de stora utmaningarna för svensk skola.

För oss i Vänsterpartiet är skolans kompensatoriska uppdrag en grundläggande förutsättning för att alla barn och unga ska få likvärdiga chanser i livet. Det kräver mer resurser till skolan och ett ständigt nytänkande bland lärare och skolledare för att skapa inkluderande lärmiljöer där alla elevers behov tillgodoses inom skolans ramar. Alliansen tillsammans med SD röstade tyvärr ner vår motion om en mer jämlik skola på kommunfullmäktige. Det visar på en bristande förståelse för barn och ungas olika uppväxtvillkor och dess allt större betydelse för framgång i studierna. Det om något är beklagligt.

P.S. För ett tag sedan ansåg en annan Allians­politiker i kommunfullmäktige att jag borde skämmas för att jag framförde att det privata sophämtningsföretaget Reno­Norden var oseriöst och ägnade sig åt socialdumpning från talarstolen. Ett halvår senare sa kommunen upp avtalet och gick tillbaka till det kommunala Renova. Lite ödmjukhet vore på sin plats.

Linus Johansson
Vänsterpartiet Partille

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook