Replik: Vänsterpartiet svartmålar och tar hedern av en hel yrkeskår

DebattFör det första har varken jag eller Vänsterpartiet lagt någon motion om läxornas avskaffande i Partille. Lasse Selanders motion ”Skola på lika villkor” handlade om att elevernas utbildning ska skötas av professionella lärare inom skolans ramar och inte läggas över på föräldrarna. Det hindrar inte att föräldrar, som har möjlighet, självklart får hjälpa sina barn med studierna. Skolan bör tvärtom uppmuntra föräldrar att läsa hemma med sina barn.

För det andra när jag debatterar i kommunfullmäktige eller i insändare i Partille tidning gör jag det som politiker i Vänsterpartiet. Därför känns det svagt av Moderaterna att blanda in min profession som lärare. Mina politiska åsikter har ingenting med min professionella yrkesroll i skolan att göra. I mitt uppdrag som lärare styrs jag av skollagen och styrdokumenten och där finns inte ett enda ord om läxor.

I Moderaternas insändare lyfts enskilda forskare fram i ett försök att försvara läxans förträfflighet. Det är skillnad på forskning och forskning. John Hatties forskningsrapport, ”Synligt lärande”, som jag hänvisar till, bygger på 800 metastudier och är resultatet av 15 års forskning som täcker mer än 80 miljoner elever och kombinerar omkring 50 000 mindre studier. Synligt lärande innehåller därmed de största undersökningarna i världen som genomförts av vad som höjer elevprestationer i skolan. Det gör att John Hatties slutsatser om läxans låga effekt på elevers lärande väger tungt.

Om vi ska förbättra alla elevers studieresultat måste vi satsa på att utveckla undervisningen i skolan. Det innebär kontinuerlig kompetens utveckling av personalen, ett ständigt nytänkande som är baserat på aktuell forskning och satsningar som till exempel ökad fysisk aktivitet och riktat studiestöd till elever som halkat efter i något ämne. Det kräver resurser som Moderaterna i Partille inte vill satsa på skolan. Istället ligger kommunens elevpeng sorgligt nog i botten bland Sveriges kommuner år efter år. Med en sådan låg ambitionsnivå får man en skola där föräldrarnas utbildning och ekonomi är helt avgörande för elevens skolframgång. Vänsterpartiet tycker det är både fel och orättvist. Vi kommer fortsätta att arbeta för en skola på lika villkor där alla elever kan nå sin fulla potential oberoende av bakgrund.

Linus Johansson
Vänsterpartiet Partille

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook