Ett demokratiskt underskott?

DebattI jämförelse med andra EU länder så har Sverige ett högt valdeltagande bland utländska medborgare, trots detta så brukar tyvärr valdeltagandet bland utrikesfödda vara relativt lågt. Vid valet 2014 så röstade endast 33,3 procent av länets röstberättigade utländska medborgare i kommunfullmäktigevalen. I riksdagsvalet röstade närmare 90 procent av de inrikes födda jämfört med 75 procent av de utrikesfödda, röstberättigade, medborgarna. Den lägsta siffran på de senaste fyra valen.
Detta beror troligen på ett antal saker, språket kan vara en, en bristande integration en annan. En del av dem som kommer till Sverige kommer ifrån länder som inte har demokratiska system och har då kanske inget förtroende för myndigheter och politiker vilket kan vara en anledning till ett lågt valdeltagande. En annan orsak kan vara att vi i Sverige har delat upp valen i tre och att de genomförs samtidigt. Våra nya svenskar får inte rösta i riksdagsvalet vilket kan leda till att de missuppfattar och av den anledningen avstår alla tre valen.
Det är ett demokratiskt problem att valdeltagandet ibland utrikesfödda är lägre än ibland dem som är födda i Sverige. Om demokratin förlorar legitimitet bland stora grupper i samhället finns det risk att vår demokrati försvagas. Vi har alla ett ansvar som medborgare och politiker att skapa förutsättningar för delaktighet för alla individer i vårt land. Jag tror personligen att en början är att uppmärksamma den här problematiken och att få igång en diskussion.
I Partille ökar andelen utrikesfödda och det blir därför än viktigare att vi inom politiken hittar vägar för att nå den målgruppen. Inte bara för deras röst i valet utan också för deras engagemang i samhället i stort och i våra partiföreningar.
Centerpartiet i Partille ser möjligheter till att öka nyanländas kunskap och intresse för kommunen inför valet 2018. Centerpartiet i Partille kommer att arbeta aktivt med frågan, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi planerar att informera med lätt svenska, samtala om hur svensk politik fungerar i kommun, region och riksdag. Samt lyssna in vilka frågor som är viktiga. Vi i Centerpartiet anser att det är en viktig fråga ur ett demokratiskt perspektiv att valdeltagandet bland utrikesfödd.

Turan Aliyev
Medlem i Centerpartiet Partille
Riksdags och regionkandidat för Centerpartiet Västra Götaland

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook