• Skärmdump: lararforbundet.se
    2017. Partilles siffror i skolrankingen för 2017.
  • Arkivbild

Partille klättrar i skolranking

PartillePartille kommun har sedan i fjol klättrat från plats 165 till 154 i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. Precis som förra året ligger man bra till gällande löner men placerar sig fortfarande långt ner på listan när det kommer till lärartäthet och resurser.

Sedan 2002 utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun. Syftet är att sätta fokus på skolfrågor. Rankingen görs utifrån 13 kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Det handlar bland annat om utbildade lärare, lärartäthet och lön, men också om elevernas resultat.

Partille kommun har sedan fjolårets ranking klättrat 11 placeringar och ligger nu på plats 154 bland landets 290 kommuner.

– Det är alltid glädjande att gå framåt. Samtidigt är vi bekymrade över att man inte verkar ta skolfrågorna på större allvar i Partille, säger Alexander Köhn, ordförande Lärarförbundet Partille.

Han ser väldigt positivt på att Partille klättrat i flera av kategorierna, bland annat antalet sjukskrivningar, men tycker samtidigt att man inte gör tillräcklig för att skapa en så bra skola som möjligt. Och poängterar relativiteten i undersökningen. Sjuktalen har fortsatt stiga dramatiskt om än mer i vår omvärld.

– Partille har förutsättningarna för att vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi ska ha höga förväntningar på Partille och de ska kommunen kunna leva upp till.

Arbetsmiljön utmaning

Sämst resultat får Partille kommun när det gäller lärartäthet (plats 273) och resurser (256). Även när det gäller utbildade lärare ligger Partille kommun på en låg nivå (183).

– Arbetsmiljön är den enskilt största utmaningen för den här kommunen. Och där påverkar lärartätheten och resurserna enormt mycket. Utbildade lärare lägger också grunden för en bra skola, säger Alexander Köhn och fortsätter:

– Politikerna har inte tagit sina löften på allvar sedan förra valet. Då pratade man om just resurser och lärartäthet, man lovade mindre barngrupper men man har inte lyckats infria något av det man lovade då.

Kriterier där Partille kommun ligger högt är meritvärde årskurs nio (plats 31) högskolebehörighet (17) och andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 (64). Dessutom ligger man väldigt bra till vad gäller lön, även om man där tappat från förstaplatsen till plats elva.

”Måste sätta press”

– Den goda placeringen är ett resultat av ett långsiktigt bra partgemensamt arbete fram till för ett par år sedan. Från Lärarförbundet har vi därför föreslagit att vi ska arbeta på det sättet i någon annan fråga, men det är ingen från förvaltningen eller politiken som riktigt nappat på det, säger Alexander Köhn.

Nu hoppas han att kommunens politiker ska ta till sig undersökningen och från Lärarförbundets sida kommer man att fortsätta driva arbetsmiljöfrågan stenhårt.

– Vi behöver hålla i och hålla ut i de här frågorna. Under förra valrörelsen lovade man mindre barngrupper men det har inte hänt någonting. Nu går vi in i en ny valrörelse och då måste vi sätta press.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook