• Arkivbild
    Ökad närvaro. En punkt i medborgarlöftet handlar om ökad polisnärvaro i Partille centrum. Fotpatrullering vid minst hundra tillfällen på platser och tider som upplevs otrygga och är brottsutsatta.
  • Arkivbild
    Ska förbättras. Partille kommun lovar att förstärka klotter- och skadegörelsehanteringen och förstärka samverkan med alla inblandade aktörer.
  • Kommunpolis Robert Björklund
  • Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare Partille kommun.
  • Arkivbild

Medborgarlöfte om ökad trygghet

PartilleI slutet av september lanserade Partille kommun och polisen sitt gemensamma medborgarlöfte. Fokus ligger på att öka tryggheten i offentliga miljöer och det ska göras genom bland annat förbättrad klotterhantering och ökad polisnärvaro i Partille centrum.

– Partille är en väldigt trygg kommun egentligen. Det sker förhållandevis lite brott, sen finns det alltid förbättringsområden, säger kommunpolis Robert Björklund.

Medborgarlöftet är en central del av samverkansarbetet mellan polis och Partille kommun.

– Alla kommuner ska ha ett medborgarlöfte som går ut på att genom konkreta insatser öka tryggheten hos medborgarna, säger Robert Björklund.

För att identifiera var problemen finns har Partille kommun tillsammans med polisen tagit fram en gemensam lägesbild genom bland annat en stor trygghetsundersökning som genomfördes i våras.

– Vi har aldrig gjort en så stor och omfattande undersökning tidigare, berättar Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare på Partille kommun.

Undersökningen visade att nio av tio upplever att Partille är en trygg plats att bo på, men den visade också att det förekommer otrygghet i offentliga miljöer. 13 procent undviker ofta eller ganska ofta att gå ut under kvällar och nätter på grund av att de känner sig otrygga.

– Partille är en trygg kommun men vi måste samtidigt ta invånarnas upplevelse av tryggheten på allvar, säger Henrik Gustafsson.

Ökad polisnärvaro

Ett av områdena som upplevs som otryggt är Partille centrum och därför är en av punkterna i medborgarlöftet en ökad polisnärvaro där.

– Vi ska ha fotpatrullering vid minst hundra tillfällen på platser och tider som upplevs otrygga och är brottsutsatta, säger Robert Björklund.

Behövs det fler poliser i Partille?

– Jag kan inte säga att det räcker, men jag vill inte heller låsa mig till Partille. Generellt behövs det fler poliser nationellt och jag önskar inget hellre än att vi var fler, säger Robert Björklund.

Men någon polisstation i Partille tror han inte på.

– Det finns inte på kartan att man upprättar en ny station i Partille. Dessutom skulle det inte göra någon större skillnad eftersom det skulle vara samma bemanning som idag finns i lokalpolisområde nordost. Snarare en försämring då samma antal poliser som idag finns i lokalpolisområdet skulle vara tvungna att besätta vissa inre funktioner på ytterligare en station istället för att kunna vara ute. Kanske skulle det upplevas som tryggare men rent faktiskt skulle det inte vara någon skillnad. Poliserna som jobbar sitter inte på stationen utan är ute och rör sig och då gör man det över hela lokalpolisområdet som Partille är en del av, säger Robert Björklund.

Polisen lovar även riktade insatser i Partilles centrala delar i syfte att förebygga, förhindra och utreda narkotikabrott.

Sker mer öppet

Ser ni en ökning av narkotikabrott i kommunen?

– Vi kan se en ökning av cannabis bland unga och det är en helt annan öppenhet kring användandet av det i dag, men det är inget specifikt för Partille. Så ser det även ut nationellt, säger Robert Björklund.

Han har en teori om att öppenheten till stor del beror på en liberalare syn på cannabis.

– Jag tror att en del kan bero på legaliseringslobbyn. Jag tror att den påverkar samhällsdebatten, framförallt diskussionerna runt middagsbordet. Man pratar väldigt lite om de skadliga effekterna och lyfter gärna fram att det inte är så skadligt att röka, men det är att förminska problemet, säger han.

Klotterjakten igång

Trygghetsundersökningen identifierar även de tre största problemen i kommunen som är trafikproblem, nedskräpning samt skadegörelse och klotter. Något som kommunen adresserar i sitt löfte till medborgarna.

– Vi ska förstärka klotter- och skadegörelsehanteringen, något som vi redan satt igång genom Klotterjakten, säger Henrik Gustafsson.

Klotterjakten är en uppmaning till alla att lägga extra fokus på att få bort klottret i kommunen. Det är också ett sätt att göra det ännu enklare för alla att rapportera in klotter.

– Man anmäler till kommunen så för vi informationen vidare till berörda aktörer, förklarar Henrik Gustafsson.

I löftet ingår även att kommunen ska utveckla och göra det enkelt för invånarna att anmäla och lämna synpunkter angående trygghetsfrågor.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook