Låt Partille växa in i en hållbar framtid

Debatt

Föreningen Rädda Finngösaravinen har tre gånger om bjudit in våra 81 fullmäktigeledamöter för att på ort och ställe berätta om ravinens regionala och nationella naturkvalitéer. Parallellt har vi visat att vår kommun kan växa utan att stora naturvärden går förlorade. Tre inbjudningar har gjorts till tre separata vandringar. Två av inviterna har skett via personliga mejl. Summa summarum har sju(!) politiker vandrat med oss. Vi tackar de som kom, men hade naturligtvis önskat ett helt annat gensvar. Vi är inte farliga. Vi vill bara det bästa för oss alla och våra barnbarn.

Till ytan är vår kommun en av landets allra minsta. Härtill finns vi tätt inpå ett expansivt regioncentrum. På cirka tjugo minuter tar vi som kollektivresenärer oss från city till city. Via cykel rör det sig om en dryg halvtimma. Nog kan det ännu sägas att vi bor på landet mitt i stan. Tack vare vår näraliggande natur är det därför fullt förståeligt att många vill bli Partillebor. I årtionden har vi därför kämpat för att vår kommun ska utveckla sina enastående kvaliteter: närhet och natur. Avståndet till Göteborg ändrar vi inte, men det är högst rimlig att öka turtätheten och aktivt utveckla snabbussmöjligheter. I en hållbar värld ska expansion ske via ny effektiv kollektivtrafik, tillgänglig för alla. En trafikled genom Finngösaravinens gröna lunga tillhör inte den framtiden.

Med en hållbar trafikutbyggnad värnar vi vår natur – den kvalitet som så enkelt kan våldtas, men aldrig låter sig återskapas. Genom att aktivt vårda våra nära gröna lungor förblir kommunen en kraftfull magnet i en tid när naturen blir allt viktigare för storstadsmänniskan. Bevara vår unika natur i ravinen och låt oss göra Partille till en förebild för ett hållbart samhällsbyggande.

Föreningen Rädda Finngösaravinen

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det