• Bild: BJÖRN DINAU
    SKREDRISK. Ett par ställen där risken för skred är extra hög är i längs Säveån i Kåhög och Jonsered.
  • Arkivbild: Ebba Strömqvist
    INTE OROLIG. Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef i Partille kommun, säger att de har bra koll på skredriskläget.
  • Bild: BJÖRN DINAU
    NYTT. Bygget av Yllebron i centrala Partille pågår för fullt.

Kommunen medveten om riskerna för skred

PartilleNyligen kom Statens geotekniska institut med en kartläggning av skredrisken längs med Säveån, en sträcka på 30 kilometer som bland annat berör Partille kommun.

Kartläggningen visade att inom Partille var området med tydlig och påtaglig sannolikhet för skred cirka 35 procent av utredningsområdets yta och då framför allt i områdena närmast Säveån.

Det rör sig om områden som sträcker sig 30-100 meter från Säveån, i vissa fall något längre, till exempel vid Kåbäcken, Kåhög och Jonsered.

På den sträckan finns det kvicklera i området som gör att skredutbredningen blir större, och därmed blir också området med tydlig och påtaglig sannolikhet för skred högre.

Hela dalgången

Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef i Partille kommun, säger att resultatet av kartläggningen inte kommer som någon nyhet för kommunen.

– Sedan tidigare känner vi mycket väl till att hela dalgången längs med Säveån har svåra stabilitetsförhållanden.

Hur mycket har kommunen jobbat med detaljerade utredningar och skredförebyggande åtgärder?

– Vi har ganska mycket material som vi samlat på oss genom åren, det är en kunskap som har utvecklats på senare år, den geotekniska kunskapen.

– I Sverige kom en vändning när Tuveraset gick i mitten på 70-talet, då fick man en förhöjd medvetenhet om skredproblematiken.

Känsligheten för klimatpåverkan i framtiden bedöms som stor för Kåhög-Jonsered-området, hur jobbar ni med just det området?

Just nu pågår stabilitetsförebyggande åtgärder vid Kåbäcken, längs med Kåbäcksvägen. Där schaktar vi bort stora jordmassor som vi ersätter med lättare material, samt att vi slår ner kalkcementpelare som används för att förstärka lera eller torv så att man kan bygga vägar eller hus.

Den här sommaren har ni påbörjat bygget av Yllebron, som ska förbinda Stationsvägen på den södra sidan av ån med Yllegatan i centrum, har ni tagit skredrisken i beaktning där?

Ja för tusan, så fort det kommer till nybyggnation har vi väldigt bra koll. Det går inte att ta beslut i nybyggnationsfrågor så vidare man inte gör en geoteknisk utredning för att säkerställa att det fungerar, alla detaljplaner går på remiss till SGI.

Hur mycket har ni jobbat med sannolikhetsreducerande åtgärder i form av avschaktningar, tryckbankar och erosionsskydd?

– Vi har bra koll på sträckan längs med Säveån där det är bebyggelse. När det kommer till sträckan genom Partille centrum så har vi gjort åtgärder på nästan hela sträckan.

– Men det är viktigt att komma ihåg att Säveån har ett starkt naturskydd och vår grundsyn är att ån ska förbli så naturlig som möjligt där den inte är i anslutning till bebyggelse. Exempelvis så älskar Kungsfiskaren att bygga bo i en färsk nyskredad sänka.

Vad ska ni göra med informationen som kartläggningen gav er, hur går ni vidare?

Vi håller på med geotekniska utredningar i projekten som pågår runt om i centrum i syfte att titta på vilka åtgärder som behövs för att nybebyggelse ska bli stabil.

När vi gjorde den nya stadsparken och byggde ut Partille gymnasium gjorde vi ett väldigt omfattande skredskyddsarbete. Vi slog ner kilometervis med kalkcementpelare i hela området för att se till att byggnaderna står stadigt.

FOTNOT: För att se kartor från utredningen besök Statens geotekniska instituts hemsida, swedgeo.se

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook