Finngösaravinen, framtiden och demokratin

Debatt

Den gångna veckan bjöd Föreningen Rädda Finngösaravinen in samtliga partier till en paneldebatt i Kulturums hörsal. Temat var ”Finngösaravinen i en hållbar framtid”. Uppslutningen var så stor att några av oss tvingades stå. Det tydliggjordes att M, L, KD och S talar sig varma för en väg medan C, MP och V är emot samt att SD föreslår en ny folkomröstning.

I en hel generation, i trettio års tid, har det funnits planer på att skapa trafik­leder genom Finngösaområdet. Men motståndet har varit starkt och årtionde efter årtionde har gått utan att trafiken på Sävedalens villa­gator har lett till köbildningar. På några gator har trafiken till och med minskat.

Med en dåres envishet har kommunen ändå återkommit med nya vägplaner. Året 2004 hettade det till. Det var då det genomfördes en kommunal folkomröstning där människor i samtliga 17 valdistrikt uttalade sitt JA till ett bevarande av vår så viktiga gröna lunga. Alla trodde vi väl den gången på politikernas uttalade löften om att lyssna till folkets vilja, men det skulle bara dröja halvtannat år innan en väg genom ravinen fördes in i kommunens översiktliga planering. Demokratin blev den stora förloraren.

I och med kommunens nya förslag till översiktsplan blev det uppenbart att en väg återigen var aktuell genom Finngösaravinen och i juni i år presenterades planerna på en skönmålad Ecopark. Planens inledande sidor talar om hållbarhet och god framtidsmiljö, men strax glider resonemangen över på utökad biltrafik och uppenbara felskrivningar vad gäller kostnader, trafikmängder och miljökonsekvenser. Vi häpnar såsom vi under paneldebatten häpnade över vägförespråkarnas brist på ekologiskt grundade framtidsvisioner.

Flera av oss efterfrågade en vision som låter Partille växa in i en hållbar framtid med en utbyggd och effektiv kollektivtrafik, utan nya vägar. De återstående gröna lungorna lär våra barn och barnbarn behöva.

Föreningen Rädda Finngösaravinen

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det