• Bild: Henrik Kjellberg
  • Bild: HENRIK KJELLBERG

Domstol sätter stopp för hotell

Jonsered

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för ett hotell i Bokedalen, Jonsered. Miljöbedömningen som legat till grund för detaljplanens genomförande är enligt domstolen otillräcklig.

I februari i år klubbades planerna på ett hotell i den gamla stallbyggnaden intill Jonsereds herrgård i kommunfullmäktige. Detta trots att det första förslagt fick massiv kritik från både allmänheten och länsstyrelsen. Partille Naturskyddsförening tillsammans med boende längs William Gibsons väg överklagade beslutet och nu har Mark- och miljödomstolen alltså valt att upphäva kommunens beslut att anta planerna på ett hotell.

– Det är lite förvånande eftersom vi hade fått klartecken från länsstyrelsen, som ansåg att planen såg bra ut efter att vi omarbetat den utifrån deras synpunkter, säger kommunalrådet Stefan Svensson (M).

I det ursprungliga förslaget ville kommunen bland annat bredda vägen till det planerade hotellet och göra flera mötesplatser. Något som är svårt på grund av intilliggande stenmurar och trädalléer. Det krävde också ett Natura 2000-tillstånd, vilket skulle vara klart innan antagandet av planen. Efter samråd med länsstyrelsen valde därför kommunen att ta bort William Gibsons väg ur planområdet. Men planförslagets konsekvenser för trafikmiljön på vägen finns ändå med i planbeskrivningen och vägen är en av anledningarna till att Mark- och miljödomstolen sätter stopp för planen.

Vägfrågan för viktig

”William Gibsons väg ingår visserligen inte längre i själva planområdet, men ligger i direkt anknytning till området och utgör dess enda till- och utfartsväg. Av trafikutredningen och handlingarna i övrigt framgår att vägen redan idag är övertrafikerad i förhållande till dess standard och begränsade kapacitet. Den hotellverksamhet som planen avser att möjliggöra kan antas generera en ytterligare ökning av trafikmängden på vägen. Vägfrågan är således en väsentlig förutsättning för ett plangenomförande”, står det i domslutet.

– Även om vägen inte ingår i planområdet måste vi självklart se på trafiken. Men jag tror inte att hotellet kommer att generera så mycket mer trafik. Vägen är idag redan övertrafikerad och trafiken kommer troligtvis att öka ytterligare eftersom besöksmålen i området blir mer och mer populära, säger Stefan Svensson (M).

Han säger att man från kommunens håll är väl medvetna om att de inte kan göra några utbyggnader av vägen.

– Vi får göra det bästa möjliga av trafiken. Det handlar inte om några större förändringar utan det man kan titta på är till exempel nya mötesplatser. Men vi tror ju att vägen kommer att klara det.

Förutom vägfrågan låg avsaknaden av en miljökonsekvensbeskrivning som utreder samtliga konsekvenser av planens genomförande till grund för domstolens beslut. Partille kommun har nu fram till 20 september på sig att överklaga domen.

– Vi har inte hunnit diskutera eller analysera domen ännu. Men som jag ser det har vi två alternativ. Antingen överklagar vi till Mark- och miljööverdomstolen eller så backar vi ett steg och arbetar om planen direkt, säger Stefan Svensson (M) och poängterar att man kommer att fortsätta jobba för att hotellet ska bli verklighet.

”Tillfällig seger”

– Det här är ett viktigt område att utveckla, som besöksmål. Hotellet är ett led i att stärka området och möjliggöra för fler att ta del av den unika miljön och Bokedalens naturvärden.

Partille Naturskyddsförening är nöjda med Mark- och miljödomstolens beslut.

– Vi hade möte i veckan och då firade vi lite. Vi tycker att vi har fått gehör för flera av de argument som vi framförde i överklagan. Sen vill vi ju inte ha stallet ombyggt till ett hotell. Vad vi vill ha är djurhållning i området, då det gynnar den biologiska mångfalden, säger Lars-Erik Jevås, ordförande i föreningen.

Att kommunen kommer att fortsätta arbeta för att få till ett hotell i stallbyggnaden var enligt Lars-Erik Jevås väntat.

– Vi har räknat med det. Men det här är ändå en tillfällig seger för naturen.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det