Angående Finngösaravinen

Debatt

Rädda Finngösaravinen och minska trafiken på Brattåskärrsvägen genom att fullfölja utbyggnaden av Ugglumsleden med anknytning till Landvettervägen.

Redan i början av 80-talet hade dåvarande Vägverket en färdig ritning på denna väg. Man hade för den tiden ansträngt sig föredömligt för att åstadkomma en så miljöanpassad väg som möjligt. Vägen skulle bekostas av staten. Kommunen tackade, efter påverkan av en protesterande grupp, nej till erbjudandet. Det var ett dumt beslut. Ännu dummare blir beslutet när man tar del av planprogrammet för Partille Ecopark, där man antyder kommunens planer med bland annat 900 nya lägenheter i Ugglumsdalgången. Enligt programmet skall utfarten från södra och centrala Sävedalen mot Partille centrum och österut i regionen lösas genom en parkväg i Finngösaravinen till Göteborgsvägen och Slottsmotet.

Att börja med är ”parkväg” en ytterst vilseledande benämning på en sådan led. Förutom de miljömässiga invändningarna är det ytterst olämpligt att belasta Göteborgsvägen och Slottsmotet med hela detta trafiktillskott. Den omständigheten att halva Partilles befolkning skall ha trafikmässig kontakt med den andra halvan i en enda punkt Slottsmotet bör väcka betänkligheter.

Även om en utbyggnad av Ugglumsleden mot Landvettervägen innebär betydande miljöpåverkan måste en sådan lösning vara att föredra framför de förslag som föreslås i planprogrammet för Partille Ecopark. Som trafikteknisk utredning är nog denna den sämsta jag någonsin tagit del av.

Gammal stadsbyggare

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det