Partille borde ha högre ambitioner

DebattFöre sommaren röstades alliansens budget för 2018 igenom i kommunfullmäktige. Den budgetmodell som alliansen bestämt innebär att de olika förvaltningarna (Barn och unga, Vård och omsorg, osv) får en ökning med 2% per år, plus en höjning för målgruppsökningar. Inget av detta är satsningar; målgruppsökningarna ska täcka ökningen av antalet människor och den 2%-iga standardhöjningen täcker oftast inte ökningen för löner och andra kostnader. Modellen innebär därför i själva verket att förvaltningarna får en något minskad budget varje år. Detta samtidigt som vi vet att barngrupperna i Partilles förskolor och skolor är stora, att barn i behov av särskilt stöd i skolan inte får det, att det dragits ned på skolbibliotek, bibliotekarier och stöd till funktionshindrade.

Miljöpartiet tycker att vi som en relativt välmående kommun bör ha högre ambitioner när det gäller våra barn, unga, gamla och funktionshindrade. Vi ser behov av att istället för att dra åt svångremmen inom tex äldreomsorg – som går med minus år efter år pga underfinansiering – långsiktigt satsa resurser för att på ett smart sätt rusta oss inför en ökande andel äldre som ska få hjälp i hemmet så länge som möjligt.

Jämfört med alliansen föreslår vi (utöver 2%-höjningen och täckning för målgruppsökningar): 22 mkr mer för att öka antalet vuxna i skola och förskola, möjliggöra mindre barngrupper, ge alla elever tillgång till skolbibliotek med bibliotekarie samt öka andelen ekologisk och vegetarisk mat i skolan. 15 mkr mer till Vård och omsorg för att stärka verksamheten långsiktigt istället för att som i dagsläget fokusera på nedskärningar.

Dessa och andra förslag vi lagt skulle kräva en höjning av den kommunala skattesatsen från dagens 19,96 (Västsveriges klart lägsta) till 20,41 (fortfarande bland de lägsta). Med en månadslön på 25 000 respektive 40 000 kr innebär det 80 respektive 150 kr mer i skatt per månad. Vi tror många Partillebor tycker detta vore rimligt för att kunna höja nivån på den kommunala servicen.

  • Miljöpartiet i Partille
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook