• Bild: BJÖRN DINAU
    Ovanlig syn. allt färre lämnar en lapp efter sig med kontaktuppgifter när de orsakat en olycka.
  • Bild: BJÖRN DINAU

Fler smiter från olyckor

Partille

Allt fler smitningsolyckor anmäls i kommunen. I de allra flesta fall handlar det om smitningar från parkeringsskador.
– Det är dags att göra något åt det här, säger kommunpolis Robert Björklund.

Antalet anmälda trafikbrott i Partille kommun har under de senaste fem åren ökat successivt. Just smitningsolyckor, och då framförallt vid parkeringsskador, utgör en väldigt stor andel av det totala antalet anmälda trafikbrott.

– Det är anmärkningsvärt många. Mellan juni 2016 och juni 2017 anmäldes närmare 200 smitningar från parkeringsskador i kommunen, säger Robert Björklund.

Förenklat kan man säga att det som skiljer smitning vid parkeringsskada från smitning vid trafikolycka är att det första handlar om parkerade fordon där man upptäcker någon form av skada repa, buckla eller dylikt. Och smitning från trafikolycka handlar om olyckor när man under färd orsakat en skada på annan trafikkant eller egendom. Exempelvis ett nedkört staket.

Böter och fängelse

Att smita från en parkeringsskada är ett brott. Om någon har sett händelsen kan det bli ett polisärende. Personen som orsakat skadan utan att tillkännage sig kan då dömas för smitning och få dryga böter och upp till sex månaders fängelse. Förutom böter eller fängelse kan den som har orsakat olyckan även under vissa omständigheter dömas till skadestånd för skadan som har uppkommit.

Vad är man skyldig till att göra när man orsakat en skada?

– Man är enligt lag skyldig att på något vis lämna information om händelsen, vem man är och hur man kan nås till den drabbade. Och detta skall göras direkt. Man kan inte lämna platsen och senare söka kontakt med den skadedrabbade. Det är då det blir smitning, säger Robert Björklund.

Robert Björklund berättar att man från polisens sida kommer att ta upp problemet med smitningarna vid kommande möten med Partille kommun.

– Vi kommer att lyfta den här frågan och jobba mer på hur vi kan försöka få ner den här siffran. Kostnaderna springer fort iväg. För den personligt drabbade är det förutom besväret med att bevisa att skadan skett även en kostnad och besväret med att lämna in sin bil för åtgärd. Tittar man på polisens roll i detta så handlar det om de resurstimmar som läggs ned i hanteringen av dessa ärenden som kunde läggas på andra saker. Så det finns fler anledningar till att det här är något vi måste ta tag i, säger Robert Björklund.

Ser över parkeringar

Informationskampanjer kan enligt Björklund vara ett sätt att få ner antalet smitningar.

– Det är något som vi kommer att arbeta aktivt med framöver, tillsammans med Partille kommun och de parkeringsbolag som är aktiva i kommunen. Detta i linje med Trygg i Partille-arbetet som vi startat upp.

Polisen kommer även kontakta ägarna till de större parkeringsområdena i de centrala delarna av Partille då det är där de flesta anmälda brotten sker.

– Det gör vi för att se över om det exempelvis kan vara den fysiska miljön som påverkar varför det är så många anmälda brott vid just dessa parkeringsytor, säger Björklund.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det