Bild: BJÖRN DINAU

Byte av bullervall kostar miljoner

Öjersjö

Nu inleder Partille kommun arbetet med att åtgärda den bullervall i Norra Hultet som upptäckts innehålla tjärasfalt. Bytet av bullervallen beräknas kosta kommunen cirka 4,5 miljoner kronor.

Det var sommaren 2015 som en boende på Lindbackevägen i Norra Hultet kontaktade kommunen. Personen hade problem med att det rann in vatten på tomten från den bullervall som ska hålla ljudet borta från Nya Öjersjövägen. När kommunen började undersöka problemet upptäckte man bitar av så kallad tjärasfalt i vallen. Man upptäckte också att vallen blivit betydligt större än vad ritningarna angav.

I måndags inleddes arbetet med att schakta bort förorenade jordmassor och sanera marken.

– Schaktningen sker ner till den tidigare marknivån innan vallen anlades. Tanken är att försöka återanvända block och sten som finns i den befintliga vallen medan jordmassorna körs till en godkänd deponi. Därefter bygger vi upp en ny bullervall med godkända jordmassor, säger kommunens projektledare Bojan Delipara.

4,5 miljoner kronor

I efterbehandlingsarbetet kommer man även att anlägga dränering för avvattning av den nya bullervallen samt så gräs på vallen.

Hur mycket kommer det att kosta?

– Vi uppskattar den totala kostnaden till 4,5 miljoner inklusive förberedande projektering, säger Bojan Delipara.

Kommunen ville först täcka över vallen med ett lager av ren jord men nu har man alltså valt att byta ut hela vallen.

– I samband med utredning och projektering fick vi besked om att alla massor i bullervallen var tvungna att kontrolleras. Ur det perspektivet är alternativet att gräva bort hela vallen billigast. Genom att ta bort alla gamla jordmassor och bygga upp en helt ny bullervall av godkända massor kan vi säkerställa att det inte finns kvar några föroreningar.

Efter upptäckten av tjärasfalten polisanmälde Partille kommun sig själva för misstänkt miljöbrott och i april 2016 förelade Härryda kommun kommunstyrelsen i Partille med ett vite på 400 000 kronor om de inte vidtar en rad åtgärder vid bullervallen.

– Arbetet med bullervallen beräknas vara klart senhösten 2017. Förutsatt att arbetet löper enligt plan så slipper kommunen undan viteskravet, säger Bojan Delipara.

Ljudnivån påverkas

Hur påverkar saneringen miljön?

– Bytet av den befintliga bullervallen mot en ny är en säkerhetsåtgärd och en långsiktig hållbar lösning av ett möjligt miljöproblem. Arbetet sker i enlighet med ett miljökontrollprogram som tagits fram och godkänts av Partille och Härryda. Och det kommer även att följas av en miljökontrollant, säger Bojan Delipara.

Under tiden som själva schaktarbetet och byggnationen av den nya bullervallen pågår kommer boende i området att märka av en ökad mängd trafik med gräv- och transportfordon. För att minimera risken att olägenheter uppstår för omgivningen kommer man vid torr väderlek att binda damm i samband med arbetena.

Den nya vallen kan komma att förändra ljudnivån i området.

– Efter utförd entreprenad, med en ny lägre planenlig bullervall, kan boende och verksamheter i närheten uppleva en något högre ljudnivå från trafiken på Nya Öjersjövägen, säger Bojan Delipara

Av säkerhetsskäl stängs gång- och cykelvägen längs Nya Öjersjövägen av under tiden som bullervallen åtgärdas.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det