Omstritt planprogram ställs ut

SävedalenMed start på måndag går detaljplaneprogrammet för det som kallas Partille Ecopark ut på samråd.
Planerna innefattar en väg genom Finngösaområdet, en fråga som länge varit omstridd.

Omkring år 2020 beräknas Partille kommun passera 40 000 invånare. En växande befolkning betyder dock ökat behov av bra infrastruktur, och bland annat därför väckte politikerna i kommunstyrelsen i höstas åter liv i planerna på att bygga en väg genom Finngösaravinen.

Ett planprogram, ett fördjupat informationsunderlag till en framtida detaljplan, har tagits fram och går nu ut på samråd.

Enligt Partille kommun är bakgrunden att det saknas en bra anslutning mellan Ugglumsleden och Göteborgsvägen. Det leder till att villagator i Sävedalen belastas av mycket trafik. Kommunen får också in allt fler klagomål på trafiken från boende i området.

Syftet med planen är att presentera lösningar på tre punkter:

1. En varsam renovering och främjande av naturmiljöerna i Finngösaravinen.

2. Inrättande av en naturparksmiljö innehållande en vägförbindelse för flera trafikslag, som fullföljer Ugglumsleden och avlastar lokalgatorna i Sävedalen.

3. En ombyggnad av Ugglumsleden som möjliggör en social, aktiv miljö som möjliggör ny kompletterande bebyggelse.

Planerna på en väg genom Finngösa är ingen ny idé och har diskuterats sedan mitten på 1970-talet. 2004 togs frågan upp i en lokal folkomröstning i Partille. Då vann nejsidan.

Partilleborna har tidigare sagt nej till en väg genom Finngösaravinen. Varför går ni vidare med planerna?

– Det här är ett nytt koncept. Vid folkomröstningen handlade det endast om att bygga en väg. Det här programmet handlar om en helhet för hela området längs Ugglumsleden där vi talar om att lyfta fram naturvärdena och göra det tillgängligt för alla, säger Stefan Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men vägen finns ändå kvar i programmet.

– Absolut, den är en viktig förutsättning för att skapa hela området. Vi har och har under många år haft problem med trafiksituationen mellan norra och södra Sävedalen. Många tar vägen in på villagator för att det inte finns någon riktig genomfartsväg. Det innebär en påfrestning för de boende som får ökad trafik på sina villagator då det inte finns någon bra koppling till Göteborgsvägen.

Varför ställer ni ut planen nu i juli då många kanske är bortresta?

– Vi tar till ordentligt med tid, det är tre månader vi talar om. Så även om man är borta i början av perioden har man tid till den tredje oktober. Normalt varar en utställning kanske en månad, men just för att det är sommar och semestertider tar vi till med tre månader så att man ska ha gott om tid att ta del av detta, säger Stefan Svensson som uppmanar alla att komma med synpunkter på programmet.

Kritik mot vägplaner

14 juni var ärendet uppe i kommunstyrelsen som beslutade att säga ja till att ställa ut planprogrammet. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet lämnade in varsin så kallad protokollsanteckning i anslutning till beslutet.

Matz Dovstrand (SD) skriver i sin anteckning bland annat att det är en ambitiös plan men konstaterar samtidigt att en majoritet 2004 röstade emot en trafikled genom Finngösaravinen. SD anser därför att frågan om Finngösaravinen och en ny väg måste lösas av invånarna i Partille genom en ny folkomröstning.

”Stort misstag”

Pia Sundh (MP) skriver bland annat att Miljöpartiet ser många bra idéer i förslaget men även ”ett stort och allvarligt misstag, både klimatmässigt och demokratiskt”, och syftar då på en väg genom Finngösaravinen.

MP vill istället att Finngösaravinen ska bli ett ”starkt och levande naturreservat för framtiden” och menar att behovet av vägen i framtiden inte är så stort som de styrande politikerna vill mena.

Även Naturskyddsföreningen i Partille är kritisk till planerna på en väg genom Finngösaravinen och kommer att överklaga en framtida detaljplan om den antas.

– Vi hoppas naturligtvis att politikerna tar sitt förnuft till fånga och inte driver detta vidare. Vi hoppas att de inser att de argument som dyker upp allt eftersom är starka och att vi satsar på en hållbar framtid istället för hållbara bilar, säger Lars Josefsson, vice ordförande i föreningen.

Samrådsmöten

Planrogrammet går från och med måndag ut på samråd som pågår till och med 3 oktober. Förslaget ställs ut i kommunhuset och går även att ta del av via kommunens hemsida. Under augusti månad planerar kommunen att hålla samrådsmöten för att informera allmänheten.

Den 7 september anordnar Föreningen Rädda Finngösaravinen en paneldebatt i Kulturum dit samtliga politiska partier ska bjudas in. Föreningen kommer även att anordna en utställning i Kulturum om Finngösaravinen, och planerar att bjuda in fullmäktiges ledamöter till en vandring längs den föreslagna vägsträckningen.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook