Känner sig isolerade. Susanne Gustafsson och Katarina Fröid får inte längre ta med sig permobilerna när de reser med färdtjänst. "Vi är många som är vansinniga på det här beslutet".

Nekas ta med permobilen vid färdtjänstresor

Partille

”Alla ska ha samma rätt att resa kollektivt”, så står det på kommunens hemsida angående färdtjänst. I verkligheten ser det annorlunda ut, det tycker i alla fall Katarina Fröid och Susanne Gustafsson som inte lägre får ta med sig sina permobiler när de ska åka med färdtjänst.

– Tidigare var det inga problem men för ungefär två år sedan fick vi hem ett brev från kommunen där det stod att vi inte fick ha med oss permobilerna längre. Anledningen skulle vara att de är en säkerhetsrisk, säger Katarina Fröid.

I brevet från kommunen står det att färdtjänstens syfte ”är att möjliggöra transporter för personer med vissa funktionsnedsättningar”. Och att ”det är funktionshindrets karaktär som bedöms vid val av färdmedel”. ”Specialfordon beviljas dem som inte klarar att förflytta sig in i en personbil och därmed inte kan genomföra en resa med färdtjänst på annat sätt än sittande i sin rullstol under färden”.

Olika ansvar

Eftersom både Katarina och Susanne kan förflytta sig från sina permobiler till en bil görs alltså bedömningen att de inte ska beviljas specialfordon. De får alltså boka en färdtjänstresa men inte ta med sig sina permobiler.

– Men vad tycker kommunen att vi ska göra när vi kommer fram? Det är ju inte så att vi helt plötsligt kommer kunna gå när vi kommer dit. Jag har ingen ledsagare som kan följa med och köra en manuell rullstol, säger Katarina Fröid.

– Sen vill man ju vara självständig och inte beroende av andra och tvungen att anpassa sig efter dem, säger Susanne Gustafsson.

På kommunen svarar man att vad som händer efter transporten inte faller inom den myndighetsutövning som färdtjänsthandläggarna jobbar med.

– Vi beviljar färdtjänst. Det som händer efter resan ingår inte i den myndighetsutövningen, säger Per Sahlin, biträdande teknisk chef på Partille kommun och förklarar att det faller under vård- och omsorgsförvaltnings ansvar.

– Tidigare låg färdtjänst under socialtjänstlagen men i dag är det en egen lag. Det betyder att vi bara ansvarar för själva transporten, inte för vad som händer när de kommer fram. Man saknar en helhetssyn idag, säger Andjelika Simunovic, färdtjänsthandläggare på samhällsbyggnadskontoret i Partille.

I praktiken innebär det att Katarina och Susanne inte kan ta sig ut på de saker som de skulle vilja. Bägge två känner sig isolerade.

– Jag skulle gärna vilja kunna åka in till Göteborg och gå på Liseberg med barnbarnen, men försök själv att rulla en manuell rullstol i de backarna, säger Katarina.

Förbannad

– Man kommer inte här ifrån. Kommunen säger att alla ska ha samma rätt att resa men så är det inte. De gör skillnad på folk och folk.

Enligt Katarina Fröid och Susanne Gustafsson gäller andra regler i Göteborg trots att det där, precis som i Partille, också är Västtrafik som utför transporterna.

– Det är samma bolag men där gäller andra regler. Det gör mig så förbannad, säger Susanne.

På samhällsbyggnadskontoret säger man att det kan finnas utrymme för olika tolkningar av de säkerhetsregler som finns men att man inte känner till om det ser annorlunda ut i Göteborg.

– Jag kan inte svara på om och i så fall varför Göteborg beviljar resor med specialfordon, säger Andjelika Simunovic.

Men det kan alltså vara så att det ser olika ut beroende på vilken sida av kommungränsen som du bor på?

– Det kan jag inte svara på, säger Andjelika Simunovic.

Fotnot: Efter att artikeln publicerades har Västtrafik hört av sig och påpekat att det inte är de utan Göteborgs färdtjänst som utför färdtjänsten i Göteborg.

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Lika trist som alltid att vår – inte undernärda – kommun tolkar lagar och regler till egen ekonomisk fördel. Vad är det Partilles handläggare inte fattar om lagar och regler, så att handläggare ständigt förnedrar och förnekar personer med särskilda behov sin rättighet att ta del av samhället? Verkar som det är uppifrån som styr handläggare till att göra ett dåligt arbete? Ofta i strid med rena lagar! Eller så är kompetensen och aktuell vidareutbildning under all kritik. Tycker att en så här modern kommun i medvind borde se om sitt dåliga rykte!

    Regeringskansliet 2015: ”Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor.”

  2. Jag fattar inte hur dom tänker, när det från ena gången är okey att ta med permobilen (Mini Scooter) och nästa inte för att det är en säkerhetsrisk?, vadå säkerhetsrisk? Det finns fortfarande redskap med spännband och så vidare i bilarna. För att det numera inte är socialtjänstlagen som gäller utan en annan lag, så ändras reglerna, men säg förf-n inte att det är en säkerhetsrisk då en ny lag tar över. Inget är ju förändrat sen de bytte till att det inte längre skall ligga under socialtjänstlagen , det gör en förbannad. Det är ren diskriminering av oss med funktionshinder.

    ”Vi beviljar färdtjänst. Det som händer efter resan ingår inte i den myndighetsutövningen, säger Per Sahlin, biträdande teknisk chef på Partille kommun och förklarar att det faller under vård- och omsorgsförvaltnings ansvar.”

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det