Arkivbild: BJÖRN DINAU
Vattenverk. Kostnaderna för det nya vattenverket i Kåsjön är ett av skälen för att VA-taxan behöver höjas.
Arkivbild: BJÖRN DINAU
Vattenverk. Kostnaderna för det nya vattenverket i Kåsjön är ett av skälen för att VA-taxan behöver höjas.

VA-taxan kan bli dyrare

PartilleFrån och med 1 juli kan VA-taxan komma att höjas med 23 procent för alla villaägare i Partille. Samtidigt planeras också avfallstaxan att sänkas. Totalbeloppet kommer att bli en ökning från dagens nivå.

För ett villahushåll med fyra personer rör det sig om en total kostnadsökning med cirka 800 kronor per år från dagens belopp. Utslaget på ett år blir det cirka 65 kronor i månaden.

Den 23 maj väntas kommunfullmäktige rösta igenom höjningen som uppges behövas eftersom kostnaden för kommunens vatten och avlopp har ökat. Bland annat är det investeringarna i det nya vattenverket vid Kåsjön som gör att avgiften måste höjas. Även allmänna kostnadsökningar och delägandet i aktiebolaget Gryaab sägs vara skäl till att taxan måste bli högre.

Sänkt avfallstaxa

Egentligen beräknas kostnadsökningen för villahushållens vatten och avlopp bli drygt 1 100 kronor per år. Men eftersom kommunen samtidigt passar på att sänka avfallstaxan med 17 procent blir den totala ökningen alltså lägre. Anledningen till att avfallstaxan sänks sägs vara en positiv följd av nya entreprenadavtal för sophämtning och återvinning. I oktober tog företaget Renonorden över sophämtningen i Partille.

På kommunens hemsida förklarar Per Söderquist, teknisk chef, varför man höjer en avgift samtidigt som man sänker en annan.

Betala satsningar

– Kommunens vatten- och avloppstjänster och avfallshantering är två verksamheter med egna budgetar. I och med att verksamheterna inte får gå med vinst, utan bara ska bära nödvändiga kostnader är vi ålagda att sänka taxan när vi går plus på avfallssidan. På samma sätt har vi rätt att justera taxan uppåt för VA-tjänsterna för att kunna betala de genomförda satsningarna på högre vattensäkerhet och ökad kapacitet i nätet.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook