Vad händer med människovärdet?

Debatt

Tack alla grannar, vänner och bekanta som på mindre än en vecka undertecknade namninsamlingen till stöd för min dotter Anna, 216 personer. Anna har diagnosen autism, grav utvecklingsstörning och epilepsi. Hon bor på ett gruppboende i Partille kommun, och har bott på olika boenden sedan hon var sex år. Mönstret har varit att besöka sitt föräldrahem en helg per månad, med personlig assistans. Denna rätt ifrågasätts vartannat år, då ny ansökan måste göras, trots att ingenting i sak har förändrats i Annas liv.

Annas diagnoser ”växer inte bort, eller försvinner” med åren. Dessutom finns det en dom från Länsrätten i Göteborg, mål 822-05, som beviljar Anna personlig assistans vid besök i hennes föräldrahem en helg per månad. Kan Anna komma hem en helg per månad med hjälp av personal på gruppboendet? Nej, hon kan inte det.

Drastiska personalnedskärningar på grund av besparingsåtgärder på boendet gör detta omöjligt. Anna, liksom många andra personer med autism och grav utvecklingsstörning, har inga egna kamrater, går aldrig på bio eller teater, då hon har svårt att vara i större grupper. Hon har inga nöjen. Men att få komma hem en helg per månad är viktigt för Anna – det är det nöjet hon har.

Vad händer nu i Partille kommun undrar jag med stor oro. Vad händer med det glada utropet ”mitt i det goda livet”? Gäller det inte alla i kommunen? Är vissa grupper borträknade? Vad händer med människovärdet?

Eva Törnqvist
God man och mamma till Anna

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Människors värde och kommunens vision är mycket viktigt för oss i vård- och omsorgsförvaltningen. Medarbetare, chefer och politiker tar sitt uppdrag på stort allvar och arbetar för att erbjuda en god omsorg till dem som bor och arbetar i våra verksamheter. I jämförelse med andra kommuner har Partille haft höga kostnader för insatser inom funktionshinderområdet. Förvaltningen har i flera år haft underskott i ekonomin och arbetat med att sänka kostnader för en budget i balans. Vårt arbete syftar till att utföra goda insatser till en lägre kostnad och det pågår ett stort förändringsarbete i vår organisation. Vi är medvetna om att förändringarna väcker oro, men för att vi på lång sikt ska kunna erbjuda en god omsorg till dem som behöver vårt stöd är det nödvändigt att verksamheterna går ihop ekonomiskt. På många håll upplever vi också att genomförda förändringar har lett till ökad delaktighet och självständighet och vi har utökat antalet metodutvecklare för att stödja medarbetare och chefer i det viktiga arbetet att ge en god omsorg till en lägre kostnad. Vi uppmuntrar till nytänkande och framåtanda och är övertygade om att våra insatser fortsatt kommer att leda till goda levnadsvillkor som lagstiftningen anger.

    Generellt kan sägas att individuella beslut om insatser följs upp och prövas utifrån rättspraxis och lagstiftning med olika intervall och om vårt beslut går emot den enskilde finns alltid möjlighet att få det rättsligt prövat. Vår målsättning är att fatta beslut på goda grunder och därmed fatta korrekta beslut. Vi beklagar att du upplever att vi inte lever upp till dina förväntningar på oss och har förståelse för din oro.

    Erika Hägg
    Förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltnignen

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det