Bild: BJÖRN DINAU
MÅSTE FLYTTA. De ensamkommande Timor Sultami (fyllde 18 år igår), Nazir Nazari (fyller 18 år den 5 april) och Hafiz Alizadeh (blir 18 år i oktober) måste flytta ut från Forellen i centrala Partille där de bott sedan de kom i november 2015.
Bild: BJÖRN DINAU
MÅSTE FLYTTA. De ensamkommande Timor Sultami (fyllde 18 år igår), Nazir Nazari (fyller 18 år den 5 april) och Hafiz Alizadeh (blir 18 år i oktober) måste flytta ut från Forellen i centrala Partille där de bott sedan de kom i november 2015.

Trygghet försvinner som myndig

PartilleTimor Sultani är ensamkommande från Afghanistan. Han kom till Partille i november 2015 och igår, onsdag, fyllde han 18 år. Nu måste han flytta ut från HVB-hemmet på Forellen.
– Det är jobbigt och jag har svårt att sova. Jag funderar mycket, säger Timor.

Timor Sultanis situation är inte unik. Ensamkommande barn och ungdomar hänvisas till Migrationsverkets boende när de blir myndiga, då övergår nämligen ansvaret för dem från kommun till stat. Staten slutade nyligen att ge kommunerna ersättning för flera av de ensamkommande som fyllt 18 år.

För nyblivne 18-åringen Timor Sultani och hans kompis Nazir Nazari som blir myndig den 5 april innebär det att de blir av med sitt boende på Forellen och även sin gode man. Nu är de vuxna och förväntas kunna ta hand om kontakter med myndigheter samtidigt som de måste flytta. Det sociala nätverk de byggt upp sedan de blev anvisade till Partille i november 2015 äventyras.

– Partille har tagit väl hand om oss hela tiden. Om jag måste flytta kan jag inte fortsätta skolan och måste börja ett nytt liv. Jag vet inte hur jag skulle få nya vänner, säger Nazir Nazari.

Privat hjälp

Tillsammans med Hafiz Alizadeh, som fyller 18 år i oktober, har Timor och Nazir fått hjälp från privat håll. Det är Niklas Eklöf, som arbetade på Forellen när alla tre pojkarna blev anvisade till Partille, som hjälper till.

– Jag hämtade upp Timor och Nazir på centralstationen i Göteborg. Då hade Hafiz varit på Forellen ett par dagar, säger Niklas Eklöf.

Timor kommer flytta in hos Niklas så fort han måste lämna Forellen. Nazir kommer flytta in hos en av Niklas vänner nästa vecka och Hafiz kommer Niklas att hjälpa när han blir myndig i oktober.

– Nu hjälper jag mina ”småbröder” att få bo kvar. Skola och trygghet är viktigt, säger Niklas Eklöf.

Detta innebär att Timor och Nazir, och sedan även Hafiz, kan fortsätta gå i skola i Partille och ha kvar det sociala nätverk de byggt upp under 16 månaders tid. Alla tre är flitiga studenter och pratar bra svenska. Timor vill bli IT-ingenjör och gillar matte, fysik och datorer. Nazir vill bli pilot och Hafiz vill gärna arbeta på kontor, kanske med export och import. De har alla drömmar om en framtid i Sverige.

Killarna väntar på sin asylutredning som är första steget i asylprocessen. Under väntetiden har de etablerat sig i Partille. Studier och ett socialt nätverk finns omkring dem, men när de fyller 18 år förändras allt. Alla tre är både tacksamma och bekymrade, det är mycket känslor inblandat och de vill gärna berätta om sin situation.

– Jag vill tacka Sverige för all hjälp, säger Timor.

Hafiz Alizadeh har en uppmaning.

– Alla ensamkommande är inte på samma sätt, vi är inte dåliga bara för att vissa andra är det.

Och Nazir Nazari vill särskilt lyfta fram hur mycket Niklas Eklöf har betytt för dem.

– Vi behövde någon som visade oss vägen och hjälpte oss. Med integration och med språket, det gjorde Niklas.

Totalt är det 8, av de totalt 48, ensamkommande på HVB-boendet Forellen i centrala Partille som fyllt, eller fyller, 18 år fram till juni i år. Tre har redan flyttat ut från Forellen, de har hamnat på Migrationsverkets asylboende för vuxna i Stockholm, Varberg och Sölvesborg i Blekinge.

– Jag tycker att de ska få bo kvar tills de statliga besluten är tagna, låt dem få vara kvar i Partille, säger Niklas Eklöf.

Då varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige haft uppe den här frågan är högsta politiker i Partille kommun med bäst kunskap Anna Strand (C) som är ordförande i social- och arbetsnämnden. 

– På 18-årsdagen kallas personen till Migrationsverket för samtal kring överflyttning till deras boende. Personen erbjuds en plats på ett anläggningsboende i deras regi eller så sker bosättning enligt EBO-lagen (Lagen om eget boende). Det senare kan gälla om ett före detta familje-
hem erbjuder ett rum att hyra och därmed får bo kvar där. Finns det ett boende i kommunen så kan personen fortsätta sin skolgång där.

Anna Strand berättar att frågan om ensamkommande barn är en stående punkt på social- och arbetsnämndens dagordning. När PT frågar om det finns något som hindrar kommunen från att erbjuda de som fyller 18 att bo kvar i Partille svarar hon att kommunens förhållningssätt är att behandla alla asylsökande på likvärdigt sätt utifrån regeringens riktlinjer och direktiv.

”Konstigt gå emot”

– Det vore konstigt att gå emot lagstiftarens intentioner. Det finns dock möjlighet att få bo kvar, men då krävs att personen har ett fortsatt vårdbehov enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller liknande, såsom vid pågående missbruk. Då gör kommunen en individuell bedömning och personen kan vara fortsatt placerad. I dessa fall ersätter Migrationsverket placeringskostnaden, säger Anna Strand.

För att lyfta frågan om hur de ensamkommande som fyller 18 år behandlas kommer rörelsen #vistårinteut att arrangera en manifestation utanför Kulturum i centrala Partille nu på lördag. Det är en rörelse som kräver att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i en asylprocess. Detta i suicidpreventivt syfte.

– Vi hoppas kunna väcka Partilles politiker i och med manifestationen, säger Lars Josefsson, aktiv i #vistårinte-
ut.

Interpellation

En interpellation från Karin Jaxmark (V) lämnades in till tisdagens kommunfullmäktigemöte med frågor om allas lika värde och i synnerhet hur Partille hanterar asylsökande som fyller 18 år.

– Tills den sista instansen har bestämt de ensamkommandes framtid ska de få stanna i kommunen, säger Karin Jaxmark.

Några kommuner i landet, bland annat Borås, låter de ensamkommande bo kvar även när de fyllt 18 år.

Nytt lagförslag

Det ser dock ut som att spelreglerna kommer att förändras redan om ett par månader. I början av mars kom regeringen med ett lagförslag om att stoppa utvisningen av ensamkommande som går på gymnasiet. Tanken är att lagen ska träda i kraft den 1 juni och i nuläget ser det ut som att riksdagen går på regeringens linje.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillaptpafacebook