Gläds åt samsyn om järnvägen

PARTILLE

Tretton års kamp ser ut att ge resultat. Nu andas anhängarna av en ny järnväg norr om sjön Aspen morgonluft.
Men den ska börja vid Mellby i Partille, inte i Kåhög, anser de.

Våren 2003 samlades de som sedan skulle komma att bilda Järnvägsföreningen i Lerum. De protesterade mot dåvarande Banverkets förslag till fyrspår mellan Aspen och Floda, längs nuvarande järnväg genom Lerum och Stenkullen.

I stället lanserade de ganska snart en alternativ sträckning, norr om Aspen, och föreslog att järnvägen till största delen skulle byggas i tunnlar. Banverket och sedermera Trafikverket var länge kallsinnigt till idén men har ändrat sig på senare tid.

– Roligt att man har kommit så långt som till en samsyn. Det är samsynen som är viktig, säger Björn Stahre, ordförande i Järnvägsföreningen i Lerum.

Han uttalar sig försiktigt, väl medveten om alla turer och all prestige som har varit i den här frågan under årens lopp, och vill inte jubla alltför mycket över att föreningen nu verkar få rätt.

”Här proppen finns”

– Det gäller att hålla trycket uppe. Det här måste ske rätt snart. Det är här, Göteborg-Alingsås, som proppen finns, säger Stahre.

Han framhåller att det nya dubbelspåret mellan Partille och Alingsås måste tas med och prioriteras i nästa nationella trafikplan, som ska beslutas 2018 och som ska sträcka sig till 2029.

Lennart Wassenius (C), Lerumspolitiker och vice ordförande i Västra stambanegruppen, håller med. Han skriver i ett debattinlägg i Lerums Tidning att det nu finns ”en rejäl samsyn från flera viktiga parter/intressenter – Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Stambanekommunerna – om vikten och prioriteringen av detta projekt”.

Björn Stahre i Järnvägsföreningen reagerar emellertid på att Trafikverket i en färsk rapport skriver att utbyggnaden till fyrspår ska ske i befintlig sträckning i två kilometer i Partille och att den nya sträckningen ska börja i Kåhög.

Så sent som i år har föreningen presenterat ett annat förslag för Trafikverket, där det nya dubbelspåret börjar vid Mellby industriområde och inledningsvis går i en konstgjord tunnel, ett tråg, nordväst om Partille centrum.

– Det skonar Kåhög och bara ett hus berörs, säger Björn Stahre.

– Jag kan tänka mig att de (Trafikverket) håller fast vid Kåhög i rapporten för att de inte studerat det i detalj ännu, tillägger han.

Hur den nya järnvägen ska dras vid den trånga passagen i Norsesund är en annan fråga som måste studeras mer i detalj.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det