Hanna Sandgren
I närheten av det här skogspartiet vill Partille kommun bygga ett flerbostadshus.

Kommunen överklagar byggdom

Partille

Det ser inte ut att bli något flerbostadshus på kommungränsen till Göteborg, intill Björkekärr och Härlanda. Boende i området har överklagat Partille kommuns planer och nu tar kommunen ärendet till mark- och miljödomstolen.

I december kom länsstyrelsens dom, där myndigheten beslutade att upphäva kommunens nya detaljplan, efter att boende i området överklagat den. Länsstyrelsen anser inte att planen har utformats på ett sätt som tar hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden och allmänna intressen överväger inte de besvär som byggandet medför för grannar till det nya huset.

Grönområde försvinner

Området det gäller gränsar till Ugglumsleden, ett skogsparti och Träkilsgatan i Göteborg.

Skäl som grannarna tagit upp i sin överklagan handlar bland annat om att ett uppskattat grönområde skulle försvinna, trafikmiljön skulle bli sämre och ett femvåningshus klart skulle avvika från de enplansvillor som finns i resten av området. Dessutom skulle grannarna istället för den utsikt över ett grönområde de har nu få titta in i en 17 meter hög vägg och dessutom få en insyn från den nya fastighetens balkonger.

I dag omfattas området av en detaljplan antagen 1965, som ger byggrätt till bostäder med maximalt ett plan. Grannarna menar att om kommunens nya detaljplan nu godkänns, så öppnar det upp för fler ansökningar om ändrad byggrätt, något de menar att kommunen i så fall kommer ha svårt att vägra andra.

Vill att detaljplanen antas

Partille kommun överklagar nu länsstyrelsens dom och har fram till den 5 februari på sig att utveckla sina argument för överklagan. Kommunen vill att mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens dom och antar kommunens detaljplan, som antagits i kommunfullmäktige.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det