Dags för Svensson att hoppa på tåget

Debatt

Äntligen är Stefan Svensson (M) med på banan. Ett annat uttryck för detta är behandlingen av storstadspaketet i Göteborgsregionens kommunalförbund GR i september 2009.
Där får Lerum och Partille gehör för yrkandet ”vikten av att det i paketet säkras medel för ett förarbete för fyrspår Alingsås–Göteborg”.
Bra, men det är bråttom! Hamnbanans första etapp, dubbelspår på Hisingen och en ny järnvägsbro över Göta Älv verkar planeringsmässigt vara i hamn. Så nu är det hög tid för Partille och Lerum att i dialog med Banverket, säkerställa en fortsatt utbyggnad i våra kommuner i enlighet med GR-beslutet från i höstas.
Jag och järnvägsföreningen menar att en placering av de två tillkommande spåren i en ny sträckning, det vill säga i en tunnel från Sävenäs till Floda, löser tre problem samtidigt:
4 godsets logistikproblem.
4 olägenheterna, buller och vibrationer, för väldigt många kommunmedborgare, säkert fler än 15 000 människor.
4 skapar förutsättningar för att utveckla en attraktiv pendeltrafik.
Stefan Svenssons fixering och låsning till en marginell delfråga (Jennyhill), som dessutom går att lösa är inte precis konstruktiv. Jag vill dessutom påpeka att den av järnvägsföreningen framlagda idéskissen tar ett helhetsgrepp på järnvägstrafiken Göteborg – Alingsås.
För Partilles vidkommande innebär detta att bullret i praktiken försvinner när gods- och fjärrtågen lyfts bort från den befintliga banan. En radikalt ny och bättre situation kan erbjudas för Mellby, Fjällbo, Finngösa, Kyrkås, Lexby, Kåhög och Jonsered. Detta är uppenbart och borde inte vara svårt att förstå.
Det är hög tid för Stefan Svensson att hoppa på tåget! Varför inte vara aktiv och pådrivande för en win-win-win lösning?

Peter Lansenfelt

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Cyniskt sätt att hantera Partille!

    Lerumsbon Peter Lansenfelt, som skriver insändare i Partille Tidning, och hans järnvägsförening i Lerum har ett enda intresse, nämligen att få bort järnvägstrafiken förbi sina egna bostäder i Lerum! Det försöker man lösa genom att slänga över problemen till grannkommunen Partille.
    Det är inte seriöst att tala om en järnvägstunnel mellan Sävenäs och Floda när järnvägsföreningens eget skissförslag visar hur tunneln mynnar ut ur berget vid bostadsområdena Jennyhill och Mellby, ungefär vid Hembygdsgården. Detta kallar Lansenfelt en ”marginell delfråga”! Ett cyniskt sätt att se på hur många boende drabbas. Jag kommer givetvis att fortsätta värna om mina egna kommuninvånare och betackar mig från förslag från Lerumsbor som försöker bli av med sina problem i en annan kommun.

    STEFAN SVENSSON (M)
    Kommunstyrelsens ordförande

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det