Fyra bilinbrott

PartilleUnder den gångna veckan har fyra bilinbrott rapporterats. Ett på Oluff Nilssons väg, ett på Lexbyvägen, ett på Brodalsvägen samt ett på Ljungkullen.

gillaptpafacebook